30 nov. 2014

PAC.OBERT 16/11/2014 REPORT

© FPAC -  Conrad Miquel Antich

En un dia molt assoleiat, les fortes ràfagues de vent creuat impediren el vol dels avions clàssics de la Fundació.

© FPAC -  Conrad Miquel Antich

Una magnífica y soleada mañana estropeada por las ráfagas de viento cruzado que impidieron el vuelo de los aviones clásicos de la Fundación.

© FPAC -  Conrad Miquel Antich

A gorgeous sunny morning was marred by crosswind gusts that kept on ground the vintage aircraft of the Foundation.

© FPAC -  Conrad Miquel Antich
El Soci Benefactor Nº 227, el Soci Benefactor Voluntari Nº 467, un Estudiant i un Professor de Tènic de Manteniment d'Aeronaus van ser agraciats amb un vol en una aeronau clàssica de la FPAC.
*Els vols tindran lloc durant el PAC.OBERT del proper 14 de desembre. Per acordar l'hora de vol s'agrairà que els premiats contactin per correu electrònic amb:
OPERACIONS@FPAC.ORG
 L'Alejandro i l'Alba presentant la Fundació a un Grup de Pares i Escolars © FPAC -  Conrad Miquel Antich
El Socio Benefactor Nº 227, el Socio Benefactor Voluntario Nº 467, un Estudiante y un Profesor de Técnico de Mantenimiento de Aeronaves resultaron agraciados con un vuelo en una Aeronave Clásica de la FPAC
*Los vuelos tendrán lugar durante el PAC.OBERT del próximo 14 de Diciembre. Para acordar la hora de vuelo se agradecerá que los premiados contacten por correo electrónico con
OPERACIONS@FPAC.ORG
El grup d'escolars fent la visita guiada a una Bücker  © FPAC -  Joaquim Rodríguez
The FPAC Benefactor Member Nº 227, the Volunteer Benefactor Member Nº 467 , one Student and one Professor of Aircraft Maintenance Technician were awarded a flight* in an FPAC Classic Airplane.
* The flights will take place in occasion of the next PAC.OBERT exhibition, on Sunday December 14th. The awarded are kindly requested to contact FPAC fix the flight schedule by emailing to:
OPERACIONS@FPAC.ORG
El grup d'escolars fent la visita guiada al Phantom  © FPAC -  Joaquim Rodríguez
Els 40 Socis Benefactors Voluntaris atengueren a 169 visitants adults que vingueren acompanyant 94 nens i nenes.
Durant el PAC.OBERT en Josep Jover, Soci Benefactor i Voluntari de la Fundació va inscriure com SB al seu fill de menys de dos anys que des d'ara tindrá l'honor de ser El Més Petit de Tots.
Acompanyant les imatges del petit Eric, en Josep ens diu Ha estat un fet molt important a títol personal, per poder acostar al meu petit a un món que m'apassiona, i al costat vostre donar-li a conèixer tot el que l’envolta. D’aquesta forma, quan tingui capacitat de decisió, podrà valorar un mon que el pot omplir d’il·lusió, compromís i dedicació”
El Més Petit Soci Benefactor de la FPAC  © FPAC -  Josep Jover
Los 40 Socios Benefactores Voluntarios atendieron a 169 visitantes adultos y a los 94 niños y niñas que acompañaban.
Durante el PAC.OBERT Josep Jover, Socio Benefactor y Voluntario de la Fundación inscribió como SB a su hijo de menos de dos años, un chaval que desde ahora tendrá el honor de ser el más pequeño de todos.
En el correo que acompaña las imágenes del pequeño Eric, Josep mos dice "Ha sido un hecho muy importante a título personal, poder acercar a mi pequeño a un mundo que me apasiona, y junto con vosotros poder darle a conocer todo lo que le rodea. De esta forma, cuando tenga capacidad de decisión, podrá valorar un mundo que puede llenarle de ilusión, compromiso y dedicación".
El Más Pequeño Socio Benefactor de la FPAC  © FPAC -  Josep Jover
In addition to the 40 FPAC Volunteer Benefactor Members in charge of organizing the event, the PAC.OBERT gathered 169 adults and 94 kids.
During PAC.OBERT Josep Jover, Benefactor Partner and Volunteer of the Foundation registered his less than two years son as FBP. From now will have the honor of being the smallest of all.
In the email accompanying the images of the small Eric, Josep says "It has been a very important personal decision, to bring my little kid to the world that I love, and together with you making possible for him to know all what's around it. Thus, when he will have decision-making capacity, may consider a world that can bring him enthusiasm, commitment and dedication”
El grup de Voluntaris que a primera hora va moure el Phantom   © FPAC - Manuel de Juan
Durant el PAC.OBERT es va presentar el Pla de Restauració Visual del Antonov AN-2. Es tracta d'una activitat per l'any 2015 que inclou el sanejament superficial, protecció i nova pintura. S'ha pressupostat que requerirà 1250 hores de feina de Voluntariat i una despesa de 1200 euros en materials.
Si desitjes col·laborar en aquesta restauració t'agrairem ens indiquis la teva disponibilitat per correu electrònic a pacvoluntari@gmail.com
El  AN-2 pendent de restauració © FPAC -  Xènia Valois
Durante el PAC.OBERT se presentó el Plan de Restauración Visual del Antonov AN-2. Se trata de una actividad a desarrollar en 2015 que incluye el saneamiento superficial, protección y nueva pintura. Se ha presupuestado en 1250 horas de Voluntariado y un coste de 1200 euros en materiales.
Si deseas colaborar en esta restauración puedes indicarnos tu disponibilidad por correo electrónico a pacvoluntari@gmail.com
El AN-2 es un dels atractius per grans i petits  © FPAC -  Joaquim Rodríguez
The Visual Restoration Plan for the Antonov AN-2 was presented.during the PAC.OBERT. This is a 2015 activity that includes the surface sanitation, protection and new paint. Is estimated to require 1250 hours of Volunteering work and has a budget of 1200 euros in materials.
If you want to collaborate in this restoration, please tell us your availability by email to pacvoluntari@gmail.com
AN-2 SP-ALG  © FPAC -  Conrad Miquel Antich
 © FPAC -  Conrad Miquel Antich

 © FPAC -  Conrad Miquel Antich

 © FPAC -  Conrad Miquel Antich

 © FPAC -  Conrad Miquel Antich

 © FPAC -  Conrad Miquel Antich

 © FPAC -  Conrad Miquel Antich

 © FPAC -  Joaquim Rodríguez
© FPAC -  Joaquim Rodríguez

© FPAC -  Joaquim Rodríguez

© FPAC -  Joaquim Rodríguez

© FPAC -  Joaquim Rodríguez
© FPAC -  Joaquim Rodríguez

© FPAC -  Conrad Miquel Antich


10 nov. 2014

PAC.OBERT 16/11/2014


La propera edició del PAC.OBERT estarà dedicada als estudiants de Tècnic de Manteniment d'Aeronaus.

Convocatòria per els estudiants de la EFAV

La tradicional exposició d'aeronaus s'ampliarà amb el recent restaurat Brügger MB-2 Colibrí (EC-YSP) i amb el Antonov AN-2 (SP-ALG) del que es presentarà un pla de restauració.


La proxima edición del PAC.OBERT estará dedicada a los estudiantes de Técnico de Mantenimiento de Aeronaves. 

Convocatoria para estudiantes del INSIB

La exposición de Aeronaves habitual se ampliará con el recién restaurado Brügger MB-2 Colibrí (EC-YSP) y tambien con el Antonov AN-2 (SP-ALG) para el que se presentará un plan de restauración

The coming edition of PAC.OBERT will be dedicated to the students of Aircraft Maintenance Technician. 

The usual display of the aircraft heritage will be extended to the recently restored Brügger MB-2 Colibrí (EC-YSP) as well as to the Antonov AN-2 (SP-ALG).  A restoration project for the AN-2 will be presented too.

Brügger MB-2 "Colibrí" (Arxiu FPAC)

10 oct. 2014

PAC.OBERT 19/10/2014 REPORT

Tot llest per rebre els visitants - Todo listo para recibir los visitantes
Ready to start the Open Doors Day © Conrad Miquel Antich - FPAC

El Soci Benefactor Nº 209, el Soci Benefactor Voluntari Nº 480 i una Estudiant de Quart Curs del Grau de Gestió Aeronàutica de la UAB van ser agraciats amb un vol en una aeronau clàssica de la FPAC.

*Els vols tindran lloc durant el PAC.OBERT del proper 16 de novembre. Per acordar l'hora de vol s'agrairà que els premiats contactin per correu electrònic amb OPERACIONS@FPAC.ORG


A part dels Socis Benefactors Voluntaris encarregats d'organitzar l'esdeveniment, el PAC.OBERT va convocar 157 persones de les que 64 eren menors acompanyats, 12 eren estudiants de Grau de Gestió Aeronàutica a la UAB i 3 Socis Benefactors de la FPAC.

La novetat del dia - La novedad de la jornada
The day's novelty © Conrad Miquel Antich - FPAC

El Socio Benefactor Nº 209, el Socio Benefactor Voluntario Nº 480 y una Estudiante de Cuarto Curso de Grado en Gestión Aeronáutica de la UAB resultaron agraciados con un vuelo en una Aeronave Clásica de la FPAC

*Los vuelos tendrán lugar durante el PAC.OBERT del próximo 19 de Octubre. Para acordar la hora de vuelo se agradecerá que los premiados contacten por correo electrónico con OPERACIONS@FPAC.ORG


Además de los Socios Benefactores Voluntarios encargados de organizar el evento, el PAC.OBERT reunió 157 visitantes de los que 64 eran menores acompañados, 12 eran estudiantes de Grado en Gestión Aeronáutica de la UAB y 3 Socios Benefactores de la FPAC.
Preparant el Carussel  © Conrad Miquel Antich - FPAC

The FPAC Benefactor Member Nº 209, the Volunteer Benefactor Members Nº 480 and one Student coursing the fourth year of the UAB Degree on Aeronautics Management were awarded a flight* in an FPAC Classic Airplane.

* The flights will take place in occasion of the next PAC.OBERT exhibition, on Sunday November 16th. The awarded are kindly requested to contact FPAC fix the flight schedule by emailing to: OPERACIONS@FPAC.ORG

EC-JJL l'altre PA-18 del dia  © Conrad Miquel Antich - FPAC

In addition to the FPAC Volunteer Benefactor Members in charge of organizing the event, the  PAC.OBERT gathered 157 persons. 64 were kids under adult supervision, 12 students of a Degree on Aeronautics Management at the UAB and 3 Benefactor Members of the FPAC.

El clàssic atractiu de la mainada - La atracción clásica de los chavales
The toddlers classic attraction © Conrad Miquel Antich - FPAC

I també la dels mes grans - Y también la de los mayores
As well as of the less youngers  © DJR - FPAC

Tots els visitants demanen seure dins de la cabina del Phantom
Todos los visitantes quieren experimentar sentarse en la cabina del Phantom
All visitors want to experience seating in Phantom's cockpit
 © Conrad Miquel Antich - FPAC

  La Mentor, la Vespa i la Flamingo © DJR - FPAC

Camí del Carrusel - En marcha hacia al Carrusel
Taxiing towards the Carussel  © DJR - FPAC

Obrint el Día de Portes Obertes - Abriendo el Día de Puertas Abiertas
Opening the Open Doors Day -  © Conrad Miquel Antich - FPAC28 set. 2014

PAC.OBERT 27/9/2014 FESTA AL CELLa cua va ser permanent fins passades les 13:00
©Cristòfol Jordà - FPAC

Més de 2.700 persones assisteixen a la jornada de portes obertes PAC.OBERT.

Els visitants pugueren disfrutar de ben a prop, de 10:00 a 14:00 a l'aeroport de Sabadell, passejant entre els helicòpters i avions mitjans que participaran demà diumenge a la Festa al Cel

Des de les 09:00 ja hi havia gent esperant. L'obertura es retardà mitja hora per retràs en l'estacionament d'alguns dels avions de la exhibició.

L'hangar de la FPAC es va tindre que tancar al públic perque l'obligatori registre de visitants, la logística d'entrada i el control de la integritat de les aeronaus requerí la dedicació de tots els voluntaris disponibles.

I més que ni haguessin hagut! Tothom hauria estat molt benvingut per col·laborar com voluntari de la FPAC.

A més del Texan i del Phantom, la flota de la FPAC va estar representada per las tres Bücker en exhibició estàtica. la Mentor en vol d'entrenament i el Super Saeta que va sobrevolar l'exhibició camí de l'entrenament sobre les platges de Mataró.

Tenint en compte que el dia 28 hi pot haver males condicione meteorológicas a l'aeroport de Reus, base del Super Saeta, acabat l'entrenament l'avió va aterrar a l'aeroport de Girona on passà la nit hangarat. 

Cap migdia la cua arrivaba mes enllà de l'Aeroclub, del Saeta
HA-200D i del T-33 de la FPAC  © Cristòfol Jordà - FPAC


Mas de 2.700 personas asisten a la jornada de puertas abiertas PAC.OBERT.

Los visitantes pudieron disfrutan desde muy cerca, en el aeropuerto de Sabadell, de 10:00 a 14:00 paseando entre los helicópteros y aviones de tamaño medio que participarán mañana Domingo 28 en la Festa al cel.

Desde las 09:00 había público esperando. La a pertura se tratrasó una media hora por la llegada tardía al estacionamiento de algunos aviones participantes.

El hangar de la FPAC tuvo que permanecer cerrado al público porque el obligatorio registro de visitantes, la logística de entrada y el control de la integridad de las aeronaves requirió la dedicación de todos los voluntarios disponibles.

Como hubo que multiplicarse, más voluntarios hubiesen sido mas que bienvenidos!  

Además del Texan y del Phantom, la flota de la FPAC estuvo representada por las tres Bücker en exhibición estática, la Mentor en vuelo de entrenamiento y el Super Saeta que sobrevoló la exhibición, en ruta a la costa de Mataró sobre la que realizó su entrenamiento.

Ante la mala previsión meteorológica para el dia 28 en el aeropuerto de Reus, base del Super Saeta, el avión aterrizó en el aeropuerto de Girona donde quedó hangarado.También fueron permanentes las colas de familias con niños para
visitar las cabinas del Phantom y del Texan  ©  Cristòfol Jordà - FPACLas tres Bücker de la FPAC  también fueron centro de
atracción familiar©  Cristòfol Jordà - FPAC


More than 2.700 attendants enjoyed at Sabadell airport the PAC.OBERT "open aprons" day. 

All helicopters and almost all medium-small airplanes that will participate on the Sunday's 28th Festa al Cel airshow were stationed at a visitors reach on the PAC.OBERT grounds.

Since 09:00 visitors lined patiently awaiting for the opening. It had to be delayed by half an hour due to the late arrival at the apron of some aircraft.

The FPAC workshop-school hangar had to remaine closed since all volunteers were required to register and attend the visitors as well as for taking care of the aircraft integrity and the logistic of visitors.

Since they had to multiply themselves, more volunteers would have been welcomed!


Long queues of families with kids to visit the Phantom and the Texan cockpits
were  as is usual in regular PAC.OBERT ©  Cristòfol Jordà - FPAC

Although the FPAC hangar opened the doors ©  Cristòfol Jordà - FPAC21 set. 2014

FESTA AL CEL 2014 & PAC.OBERT

Vista aèria de Mataró - Vista aérea de Mataró - Mataró airview

Després d'un any d'interrupció forçosa, el proper diumenge 28 de setembre es cel·lebrarà de nou la Festa al Cel.

Aquest cop, l'exhibició aeronàutica es realitzarà sobre el front marítim de Mataró, ciutat situada a 32Km al nord-est de Barcelona.

El dissabte 27, de 10:00 a 14:00 la FPAC i l'Aeroclub Barelona-Sabadell organitzarán un matí de portes obertes PAC.OBERT FESTA AL CEL per que els visitants puguin veure de prop una sel·lecció de les aeronaus que participaran a l'exhibició del diumenge.

Els Pilots Voluntaris de la FPAC participaran a la Festa al Cel amb una selecció de la col·lecció d'aeronaus històriques.

A continuació reproduim els detalls operatius de l'exhibició a data 16 de Setembre.

Podeu trobar la informació mes actualitzada de la Festa al Cel a

Localització dels Punts de Referèmcia:  Centre de Coordinació Operativa i Marcació de la Línea de Seguretat


Después de un año de interrupción forzosa, el próximo Domingo 28 de septiembre se celebrará de nuevo la “Festa al Cel”.

Esta vez, la exhibición aérea se realizará sobre el frente marítimo de Mataró, ciudad situada a 32km al noreste de Barcelona.

El Sábado 27, de 10:00 a 14:00 la FPAC y el Aeroclub Barelona-Sabadell organiza una mañana de puertas abiertas PAC.OBERT FESTA AL CEL para que los visitantes puedan ver de cerca una selección de las aeronaves que participarán en la exhibición del domingo .

Los Pilotos Voluntarios de la FPAC participaran en la Festa al Cel con una selección de aeronaves históricas de la colección.

A continuación reproducimos los detalles operativos de la exhibición a fecha 16 de Septiembre.

Puede encontrar la información más actualizada de la Festa al Cel en

Exhibition Flyover Line


On Sunday 28th September, the “Festa al Cel” Airshow is coming back after the 2013 forced blackout.

This time the airshow will take place on the waterfront of Mataró, a city located 32km northeast of Barcelona.

On Saturday 28th from 10:00 to 14:00 the FPAC and the Barcelona-Sabadell Aeroclub will organize at Sabadell Airport an open doors morning "PAC.OBERT FESTA AL CEL" to allow visitors to closely observe a selection of aircraft participating in Sunday's airshow.

The FPAC Volunteer Pilots will participate in the Festa al Cel with a selection of the heritage aircraft collection.

The following are the operational details of the Festa al Cel as of September 16th. You can check the latest information at www. festaalcel.com

Display Area
La participació de les Aeronaus de la Fundació es va anul·lar per les males condicions meteorològiques als Aeroports de Sabadell i de Girona

A PRIMERA HORA DEL MATÍ ENCARA ES PENSAVA QUE PODRIEM VOLAR A LA FESTA AL CEL
A primera hora de la mañana todavía pensábamos que se podría volar en la Festa al Cel
Early in the morning there was still hope to fly at the Festa al Cel airshow
2014 /09/28 Aeroport de Girona © Josep Mª Armengol - FPAC


La participación de las Aeronaves de la Fundación se anuló por malas condiciones meteorológicas en los Aeropuertos de Sabadell y de Girona

 

2014 /09/28 Aeroport de Girona © Josep Mª Armengol - FPAC


The Aircraft of the Foundation had to cancel its exhibition due to bad weather conditions both in Sabadell and Girona Airports


2014 /09/28  Platja de Mataró © DJR - FPAC