2015/11/13

PAC·OBERT 15/11/2015 REPORTMolt baixa afluència de visitants en un matí calm i radiant, ideal per que la mainada hagi gaudit sense fer cua de les visites a l'Antonov, el Texan i el Phantom.

A l'hangar del Taller-Escola han pogut veure la Bücker EC-FUU en procés de revisió anual.

L'animació en vol ha estat a càrrec de les altres dues Bücker, les dues PA18 col·laboradores i una de les dues Cessna 172.

La segona Cessna, la Akrobat, la Vespa i la Dornier s'han quedat a terra per una falta circumstancial de pilots.

PAC·OBERT 15 NOV 2015 © FPAC - DJR


El Soci Benefactor Nº 119 i el Soci Benefactor Voluntari Nº 478 han estat agraciats amb un vol* en una aeronau clàssica de la FPAC.

*Els vols tindran lloc durant el PAC.OBERT programat pel 13 de Desembre de 2015 o en data anterior, a acordar. Per posar-se d'acord en la data i detalls del vol s'agrairà que els premiats ens contactin per correu electrònic a: OPERACIONS@FPAC.ORG

Al taulell de Benvinguda de la FPAC s'ha facilitat informació als Socis Benefactors sobre el programa tentatiu d'activitats commemoratives dels Centenaris que celebrarem en 2016 sota el lema

 

 

PAC·OBERT 15 NOV 2015 © FPAC - DJR

Muy baja afluencia de visitantes en una mañana de calma radiante, ideal para que los niños hayan disfrutado sin hacer cola de las visitas al Antonov, el Texan y el Phantom.

En el hangar del Taller-Escuela también han podido ver la Bücker EC-FUU en proceso de revisión anual.

La animación en vuelo ha estado a cargo de las otras dos Bücker, las dos Piper PA18 colaboradoras y una de las dos Cessna 172.

La segunda Cessna, la Akrobat, la Vespa y la Dornier se han quedado en tierra por una falta circunstancial de pilotos.

El Socio Benefactor Nº 119 y el Socio Benefactor Voluntario Nº 478, han resultado agraciados con un vuelo* en una Aeronave Clásica de la FPAC.

*Los vuelos tendrán lugar durante el PAC.OBERT planeado para el 13 de Diciembre de 2015 o en fecha anterior, a acordar. Para ponerse de acuerdo sobre fecha y detalles del vuelo se agradecerá que los premiados nos contacten por correo electrónico a: OPERACIONS@FPAC.ORG

En el Mostrador de Bienvenida de la FPAC se ha facilitado información a los Socios Benefactores sobre el programa tentativo de actividades conmemorativas de los Centenarios que celebraremos en 2016 bajo el lema

 


PAC·OBERT 15 NOV 2015 © FPAC - DJR

A very low number of visitors in a calm glorious morning, ideal for children enjoying without queuing the visits to the Antonov, the Texan and the Phantom.

In the Workshop-School hangar they have also seen the Bücker EC-FUU in its process of annual review.

The flight animation has been in charge of the other two Bücker, two Piper PA18 from Benefactor Partners and one of the two Cessna 172.

The second Cessna as well as the Akrobat, Vespa and Dornier remained on ground because of a circumstantial lack of pilots.

The FPAC Benefactor Member Nº 119 and the Volunteer Benefactor Member Nº 478, have been awarded a flight* in an FPAC Classic Airplane.

* The flights can be scheduled, either on December 13th PAC·OBERT exhibition, or on a previous date. To agree on the details of the flight please email us to: OPERACIONS@FPAC.ORG

At the welcome desk, the FPAC Benefactor Partners have been provided with information on the tentative program of 2016 commemorative activities to celebrate the Centennial

CATALUNYA AERONAUTICA 1916-2016
A CENTURY OF ECONOMY AND AERONAUTICAL TRAINING
A CENTURY OF AVIATION AT EL PRAT DE LLOBREGAT  


PAC·OBERT 15 NOV 2015 © FPAC - DJR
2015/10/18

PAC·OBERT 18/10/2015 REPORT (1ª Edició)

 
2015 19 18 © FPAC - DJR


Un matí gris i ensopit, sense vent, ha marcat aquesta edició de la exposició estàtica i en vol d'una mostra de les Aeronaus Clàssiques de la Fundació que han estat acompanyades d'una trobada d'automòbils WW del Scirocco BCN Club i de la visita de tres aeronaus del Real Aeroclub de Navarra.

El Soci Benefactor Nº 452 i el Soci Benefactor Voluntari Nº 345 han estat agraciats amb un vol* en una aeronau clàssica de la FPAC.

*Els vols tindran lloc durant el PAC.OBERT programat pel 15 de Novembre de 2015 o en data anterior, a acordar. Per posar-se d'acord en la data i detalls del vol s'agrairà que els premiats ens contactin per correu electrònic a: OPERACIONS@FPAC.ORG

 

La novetat d'aquest PAC·OBERT ha estat que l'exhibició en vol s'ha escalonant a lo llarg del matí. 

En primer lloc i després d'una operació de vol d'incentiu a una Voluntària premiada en un sorteig de PAC·OBERT en la Bücker 131 EC-FUU,  la Zlin Akrobat ha fet varies passades espectaculars en circuit curt.  

La segona seqüència ha estat a càrrec de les PA-18 i han tancat la parella de Bückers EC-DAU i EC-FUU amb tres passades de simulació d'aterratge amb excés de velocitat d'aproximació, recuperació del vol horitzontal i sortida ràpida en circuit curt.

 
2015 19 18 © FPAC - DJR


Una soporífera mañana gris y sin viento ha marcado esta edición de la exposición estática y en vuelo de una muestra de las Aeronaves Clásicas de la Fundación acompañadas de un encuentro de automóviles WW del Scirocco BCN Club y de l avisita de tres aeronaves del Real Aeroclub de Navarra.

El Socio Benefactor Nº 452 y el Socio Benefactor Voluntario Nº 345, han resultado agraciados con un vuelo* en una Aeronave Clásica de la FPAC.

*Los vuelos tendrán lugar durante el PAC.OBERT planeado para el 15 de Noviembre de 2015 o en fecha anterior, a acordar. Para ponerse de acuerdo sobre fecha y detalles del vuelo se agradecerá que los premiados nos contacten por correo electrónico a: OPERACIONS@FPAC.ORG


2015 19 18 © FPAC - OPERACIONS

La novedad de este PAC·OBERT ha sido que la exhibición en vuelo se ha escalonando a lo largo de la mañana.
 
En primer lugar y después de una operación de vuelo de incentivo a una Voluntaria premiada en un sorteo de PAC·OBERT en la Bücker 131 EC-FUU, la Zlin Akrobat ha realizado varias pasadas espectaculares en circuito corto.

 
La segunda secuencia ha estado a cargo de las PA-18 y han cerrado la pareja de Bückers EC-DAU y EC-FUU con tres pases de simulación de aterrizaje con exceso de velocidad de aproximación, recuperación del vuelo horizontal y salida rápida en circuito corto.


 
2015 19 18 © FPAC - DJR


A gray, dull and windless morning scored this edition of the static display and in flight exhibition of a sample of the Foundation Heritage Aircraft
They have been accompanied by an encounter of WW cars from the Scirocco BCN Club and the visit of three light aircraft from the Royal Aeroclub de Navarra. 
 
The FPAC Benefactor Member Nº 452 and the Volunteer Benefactor Member Nº 345, have been awarded a flight* in an FPAC Classic Airplane.
* The flights can be scheduled, either on November 15th PAC·OBERT exhibition, or on a previous date. To agree on the details of the flight please email us to: OPERACIONS@FPAC.ORG

New on this PAC·OBERT has been a flight exhibition staggered along in the morning. An incenive flight offered to a Volunteer lady, on the Bücker 131 EC-FUU opened the morning.

It has been followed by the exhibition of the Zlin Akrobat EC-BDS. She has made several spectacular passes finalising with a high speed ascent.

The second sequence has been in charge of two Piper Cub PA-18 and the third one of two Bückers 131, the EC-DAU and the EC-FUU that offered three passes simulating a too speedy landing approach, recovery to horizontal flight and rapid ascent. 
 2015/09/26

La FPAC a la "Festa al Cel" 2015

La participació de la FPAC a la "Festa al Cel" va ser doble. A terra, facilitant informació al públic en un stand disposat per l'organització i que va estar atés per un equip de Socis Benefactors Voluntaris, i a l'aire amb la exhibició d'aeronaus sobre el front marítim de les platges de Mataró, dissabte 19 i diumenge 20 de setembre,

 
Juan José Abadía, José Osorio, Francisco Asís, Juan Osorio, Víctor González, i Antonio Moreno,
els SBV a càrrec del stand, de la FPAC el dissabte i diumenge © FPAC - DJR

 

En Joaquim Rodríguez, Soci Benefactor i Voluntari ens ha fet arribar aquesta selecció d'imatges de la mostra de la col·lecció d'aeronaus històriques i clàssiques de la FPAC que es va poder veure.

 

La pancarta que obría la formació de la FPAC el  20/9/2015 © FPAC - Joaquim Rodríguez

 

La participación de la FPAC en la "Festa al Cel" tuvo una vertiente terrestre, facilitando información al público en un stand dispuesto por la organización y atendido por un equipo de Socios Benefactores Voluntarios, y otra aérea sobre el frente marítimo de las playas de Mataró, el Sábado 19 y Domingo 20 de Septiembre.

Joaquim Rodríguez, Socio Benefactor y Voluntario de la FPAC nos facilita este álbum de imágenes de la selección de la colección de aeronaves históricas y clásicas de la FPAC que participó en el excelente espectáculo.

 

La meteorologia fué espléndida 20/9/2015 © FPAC - Joaquim Rodríguez

 

The FPAC's participation in the "Festa al Cel" airshow had a ground side, providing information to the public in a booth provided by the organization and staffed by a team of FPAC Volunteer Benefactor Members, and on the skies of Mataró sea front. 

 

Mr. Joaquim Rodríguez, a FPAC Benefactor Member and Volunteer, provides us with the following selection of images of the participation of a sample of the FPAC historic and classic aircraft collection in the "Festa al Cel" airshow celebrated on the evening of Saturday 19th and on the morning-afternoon of Sunday 20th of September.

 

EC-BDS & EC-DAU © FPAC - Joaquim Rodríguez

EC-BDS © FPAC - Joaquim Rodríguez

EC-DAU © FPAC - Joaquim Rodríguez
EC-BDS & EC-DAU © FPAC - Joaquim Rodríguez

EC-DAU © FPAC - Joaquim RodríguezEC-LND © FPAC - Joaquim Rodríguez

EC-CHQ © FPAC - Joaquim Rodríguez
 
EC-CHQ EC-FUU, EC-BDS, EC-DAU © FPAC - Joaquim Rodríguez


EC-BDS & EC-DAU  © FPAC - Joaquim Rodríguez

EC-FUU © FPAC - Joaquim Rodríguez

EC-DAU & EC-BDS © FPAC - Joaquim Rodríguez

EC-CHQ © FPAC - Joaquim Rodríguez

EC-LND © FPAC - Joaquim Rodríguez

EC-BDS & EC-DAU © FPAC - Joaquim Rodríguez

EC-FUU  © FPAC - Joaquim Rodríguez

EC-FUU © FPAC - Joaquim Rodríguez

EC-CHQ © FPAC - Joaquim Rodríguez


EC-LND © FPAC - Joaquim Rodríguez

EC-JBP © FPAC - Joaquim Rodríguez

EC-JBP © FPAC - Joaquim Rodríguez

EC-JBP © FPAC - Joaquim Rodríguez 

La Pancarta de la FPAC arrastrada per la EC-JBP © FPAC - Joaquim Rodríguez


20/9/2015 © FPAC - DJR
 

 

 

 

 

 

 

 

2015/09/25

PAC·OBERT especial "Festa al Cel" 19/09/2015 Report (4)

Sel·lecció d'imatges de les aeronaus que, no basades habitualment a l'Aeroport de Sabadell, participaren al PAC·OBERT especial "Festa al Cel"

Selección de imágenes de las aeronaves que, no basadas habitualmente en el Aeropuerto de Sabadell, participaron en el PAC·OBERT especial "Festa al Cel"

Selection of images of aircraft not usually based at Sabadell Airport that participated in the "Festa al Cel" special PAC·OBERT static exhibition.Sukhoi Su-26 del Equipo Bravo 3

www.bravo3.es


19/9/2015 © FPAC - Joaquim Rodríguez

19/9/2015 © FPAC - Joaquim RodríguezMotovelers Grob 109 de l'equip acrobàtic

AEROSPARX - UK

www.aerosparx.com


19/9/2015 © FPAC - Joaquim Rodríguez
 
19/9/2015 © FPAC - Joaquim Rodríguez

19/9/2015 © FPAC - Joaquim Rodríguez


19/9/2015 © FPAC - Joaquim Rodríguez 

PAC·OBERT especial "Festa al Cel" 19/09/2015 Report (3)Sel·lecció d'imatges de les aeronaus que, no basades habitualment a l'Aeroport de Sabadell, participaren al PAC·OBERT especial "Festa al Cel"

Selección de imágenes de las aeronaves que, no basadas habitualmente en el Aeropuerto de Sabadell, participaron en el PAC·OBERT especial "Festa al Cel"

Selection of images of aircraft not usually based at Sabadell Airport that participated in the "Festa al Cel" special PAC·OBERT static exhibition.


Boeing CH-47 "Chinook" (HT.17) del Batallón de Helicópteros de Transporte BHELTRA V de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra (FAMET) - Ministerio de Defensa - España


19/9/2015 © FPAC - Toni Tejón

19/9/2015 © FPAC - Joaquim Rodríguez

19/9/2015 © FPAC - Joaquim Rodríguez

19/9/2015 © FPAC - Joaquim Rodríguez

19/9/2015 © FPAC - Joaquim Rodríguez


19/9/2015 © FPAC - Joaquim Rodríguez


19/9/2015 © FPAC - Joaquim RodríguezEurocopter EC-665 "Tigre" HA.28-10 (HAD) del Batallón de Helicópteros de Ataque BHELA I del Ejército de Tierra - Ministerio de Defensa - España


19/9/2015 © FPAC - Enric Pujol

19/9/2015 © FPAC - Joaquim Rodríguez

19/9/2015 © FPAC - Joaquim Rodríguez

19/9/2015 © FPAC -Toni Tejón
19/9/2015 © FPAC - Joaquim Rodríguez

19/9/2015 © FPAC - Joaquim Rodríguez