2015/04/21

PAC·OBERT 19/4/2015 REPORT

PAC·OBERT 19/4/2015 © FPAC – Quim Rodríguez


El Soci Benefactor Nº 003 i el Soci Benefactor Voluntari Nº 219 van ser agraciats amb un vol* en una aeronau clàssica de la FPAC.

*Els vols tindran lloc durant el PAC.OBERT programat per el proper 17 de Maig de 2015. Per acordar els detalls i l'hora del vol s'agrairà que els premiats contactin per correu electrònic amb: OPERACIONS@FPAC.ORG

PAC·OBERT 19/4/2015 © FPAC – Quim Rodríguez


El Socio Benefactor Nº 003 y el Socio Benefactor Voluntario Nº 219, resultaron agraciados con un vuelo* en una Aeronave Clásica de la FPAC.

*Los vuelos tendrán lugar durante el PAC.OBERT planeado para el próximo 17 de Mayo de 2015. Para acordar los detalles y la hora del vuelo se agradecerá que los premiados contacten por correo electrónico con: OPERACIONS@FPAC.ORG

PAC·OBERT 19/4/2015 © FPAC – Quim Rodríguez


The FPAC Benefactor Member Nº 003 and the Volunteer Benefactor Member Nº 219, were awarded a flight* in an FPAC Classic Airplane.

* The flights will take place in occasion of the next PAC.OBERT exhibition, scheduled for Sunday, May 17th. 2015.
The awarded are kindly requested to contact FPAC to fix the flight details and schedule by emailing to: OPERACIONS@FPAC.ORG

PAC·OBERT 19/4/2015 © FPAC – Quim Rodríguez

La previsió meteorològica que fins el dissabte apuntava a la típica situació primaveral de núvols amb risc de pluja intermitent va descoratjà l'assistència de públic. No obstant la intermitència de sol i núvols alts, sense ni gota de pluja va ser un esplèndid decorat per disfrutar amb el vol de la Mentor, les dues passades del Super Saeta i finalment el vol en formació de la Zlin Akrobat acompanyada de dues de les tres Bückers de la FPAC.


PAC·OBERT 19/4/2015 © FPAC – Quim Rodríguez

La previsión meteorológica, que hasta el sábado apuntaba a una típica situación primaveral de nubes con riesgo de lluvia intermitente, desanimó la asistencia de público. No obstante, la apertura de grandes claros en un techo de nubes altas, sin gota de lluvia, resultó un espléndido telón de fondo para disfrutar del vuelo de la Mentor, las dos pasadas del Super Saeta y el vuelo en formación de la Zlin Akrobat acompañada de dos de las tres Bücker 131 de la FPAC.

PAC·OBERT 19/4/2015 © FPAC – Quim Rodríguez

The weather forecast until Saturday pointing to a typical spring situation of threatening clouds with intermittent rain, discouraged the affluence of visitors. However, the long and large sunny spells opening in a roof of high clouds, without any drop of rain, was a splendid background to enjoy the flight of the T-34 Mentor, the two Super Saeta flyovers and the formation flight of the Zlin Akrobat accompanied by two of the three Bücker 131.

PAC·OBERT 19/4/2015 © FPAC – Quim Rodríguez

Com que el PAC·OBERT coincidia amb la exhibició d'automòbils clàssics “Espírtiu de Montjuic” la FPAC no hi va exhibir el Texan, però hi col·laborà estenent les operacions de vol d'entrenament del divendres i les passades d'exhibició del diumenge al cel del Circuit de Catalunya, de Montmeló. 
 
PAC·OBERT 19/4/2015 © FPAC – Quim Rodríguez

Dado que el PAC·OBERT coincidía con la exhibición de automóviles clásicos “Espíritu de Montjuic”, esta año la FPAC no exhibió el T-6 “Texan”, como venía siendo habitual. No obstante se manutuvo la colaboración con el evento extendiendo los vuelos de entrenamiento del Viernes y los de exhibición del Domingo al cielo del “Circuit de Catalunya” en Montmeló.

PAC·OBERT 19/4/2015 © FPAC – Quim Rodríguez

Since the PAC·OBERT coincided with the exhibition of classic cars "Espírtiu Montjuic", this year the FPAC did not exhibit its T-6 “Texan” on site. However the FPAC continued its cooperation with the classic cars show by extending the Friday's training flights and Sunday's flight exhibition to the sky of the Montmeló's Circuit de Catalunya.

PAC·OBERT 19/4/2015 © FPAC – Quim Rodríguez

Al següent enllaç, del Blog del nostre amic i Soci Benefactor, en Pere Ribalta, podeu disfutar amb els videos dels vols dels avions de la FPAC sobre l'Aeroport de Sabadell i el cel de Montmeló.

PAC·OBERT 19/4/2015 © FPAC – Quim Rodríguez

En el siguiente enlace, del Blog de nuestro amigo y Socio Benefactor, Pere Ribalta, pueden disfrutar con los vídeos de los vuelos de los aviones de la FPAC sobre el Aeropuerto de Sabadell y el cielo de Montmeló.

PAC·OBERT 19/4/2015 © FPAC – Quim Rodríguez

In the following link, that leads to the Blog of our friend and Benefactor Member, Mr. Pere Ribalta, you can enjoy videos of the FPAC aircraft flights at Sabadell Airport and the Montmeló Skyline on Sunday.

PAC·OBERT 19/4/2015 © FPAC – Quim Rodríguez


PAC·OBERT 19/4/2015 © FPAC – Quim Rodríguez


PAC·OBERT 19/4/2015 © FPAC – Quim Rodríguez  


PAC·OBERT 19/4/2015 © FPAC – Quim Rodríguez

2015/04/12

PATROCINI PRAGMÀTIC

PATROCINIO PRAGMATICO - PRAGMATIC SPONSORSHIP

 

9-4-2015 LELL © Israel Moreira - FPAC

L'empresa Grues Serrat de Sabadell-Rubí ens esponsoritzarà la posta a punt i revisió del Camió Grua recentment cedit per AENA Aeropuertos a la FPAC (per mes informació clica aquí)

També s'encarregarà en endevant de gestionar les preceptives inspeccions periódiques de seguretat (ITV) i l'assegurança del vehicle..

Aquest cop la col·laboració s'ha estés a la revisió del tractor "Iberia" que últimament estava presentant dificultats d'arranc i en el sistema d'alimentació del combustible, aprofitant el trasllat del Camió Grua al taller de Grues Serrat.

El patrocini per prestació de serveis es una manera molt important d'ajudar al projecte cultural i formatiu de la FPAC.

9-4-2015 LELL © Israel Moreira - FPAC

La empresa Gruas Serrat de Sabadell-Rubí nos esponsorizará la puesta a punto y revisión del Camión Grúa recientemente cedido por AENA Aeropuertos a la FPAC (para más información pincha aquí)  

En adelante también se encargará de gestionar las preceptivas inspecciones periódicas de seguridad (ITV) y el seguro del vehículo.
 
Esta vez la colaboración se ha extendido a la revisión del tractor "Iberia" que últimamente estaba presentando dificultades de arranque y en el sistema de alimentación del combustible, aprovechando el traslado del Camión Grúa al taller de Grúas Serrat.

 
El patrocinio por prestación de servicios es una manera muy importante de ayuda al proyecto cultural y formativo de la FPAC.


9-4-2015 LELL © Israel Moreira - FPAC

The Sabadell-Rubi company, Gruas Serrat, will sponsor the review and eventual repair of the Truck Crane recently donated by AENA Airports to the FPAC (for more information click here)
 
Henceforth, Gruas Serrat also will manage the required periodic safety inspections (ITV) and the  insurance of the vehicle.


This time the collaboration has extended to the review of the tractor "Iberia" that recently presented failures on ignition and fuel feed systems. Placing the small IB truck inside the case of the big Renault crane truck proved to be an efficient way to move both historical assets to the workshop of Gruas Serrat.


The charity provision of services is an important way to sponsor the cultural and educational project of the FPAC.

9-4-2015 LELL © Israel Moreira - FPAC

2015/03/17

PAC·OBERT 15/3/2015 REPORT


© FPAC - Jordi Pons

El Soci Benefactor Nº 296 i el Soci Benefactor Voluntari Nº 318 van ser agraciats amb un vol* en una aeronau clàssica de la FPAC.

 
*Els vols tindran lloc durant el PAC.OBERT programat per el proper 19 d'Abril de 2015. Per acordar els detalls i l'hora del vol s'agrairà que els premiats contactin per correu electrònic amb: OPERACIONS@FPAC.ORG
 
 
El Taller-Escola es un bon lloc per fer petar la xerrada © FPAC - DJR
 
 

El Socio Benefactor Nº 296 y el Socio Benefactor Voluntario Nº 318, resultaron agraciados con un vuelo* en una Aeronave Clásica de la FPAC.

 
*Los vuelos tendrán lugar durante el PAC.OBERT planeado para el próximo 19 de Abril de 2015. Para acordar los detalles y la hora del vuelo se agradecerá que los premiados contacten por correo electrónico con: OPERACIONS@FPAC.ORG
 
 
Brügger MB-2 "Colibri" © FPAC - DJR
 
 

The FPAC Benefactor Member Nº 296 and the Volunteer Benefactor Member Nº 318, were awarded a flight* in an FPAC Classic Airplane.

 
* The flights will take place in occasion of the next PAC.OBERT exhibition, scheduled for Sunday, April 19th. 2015.
 The awarded are kindly requested to contact FPAC to fix the flight details and schedule by emailing to: OPERACIONS@FPAC.ORG
 
 
 EC-CGL Flamingo & EC-BPT Vespa  © FPAC - Jordi Pons
 
Tot i que la previsió meteorològica durant la setmana prèvia apuntava a un dia plujós, el matí amb lleugera brisa va ser esplèndid com esplèndida va ser la exhibició en vol per parelles, primer la de la Beechcraft T34 Mentor amb la Zlin Z-526 Akrobat i després la de les mes lentes Piper Cub PA-18 i Bucker-CASA 1131.
 
T-6 Texan & AN-2 Antonov © FPAC - Jordi Pons
 
Aunque la previsión meteorológica durante la semana previa apuntaba a un día lluvioso, los visitantes disfrutaron de una espléndida mañana con ligera brisa como espléndida fue la exhibición en vuelo por parejas, primero la Beechcraft T34 Mentor con la Zlin Z-526 Akrobat y después las más lentas Piper Cub PA-18 y Bucker-CASA 1131.
 
F-4 Phantom II © FPAC - Jordi Pons
 
Although the weather forecast for the week pointed to a rainy day, visitors enjoyed a splendid morning with light breeze. As splendid was the flight display by pairs. First the Beechcraft T34 Mentor together with the Zlin Z-526 Akrobat and further the slower Bücker-CASA 1131 together with the Piper Cub PA-18.
 
EC-BDS, EC-JBP, EC-DAU © FPAC - Jordi Pons
 
La exhibició estàtica comptà, a mes dels tradicionals i visitables Mc Donnell Douglas F4 Phantom II, Antonov AN2 i North American T6 Texan amb la exhibició en rodadura de les CASA-SIAT 223-A1 Flamingo,  AISA I-11B "Vespa", Brügger MB-2 "Colibrí" i d'una segona PA-18 "Piper Cub".
 
EC-YSP & EC-LND © FPAC - Jordi Pons
 
La exhibición estática contó, además de los tradicionales y visitables Mc Donnell Douglas F4 Phantom, Antonov AN2 y North American T6 Texan con la exhibición en rodadura de las CASA-SIAT 223-A1 Flamingo, AISA I-11B "Vespa" , Brügger MB-2 "Colibrí" y la de una segunda PA-18 "Piper Cub".
 
Macchi & Tipsy Nipper © FPAC - DJR
 
The static display featured, in addition to the traditional Mc Donnell Douglas F4 Phantom II, the Antonov AN2 and the North American T6 Texan, the rolling display of the CASA-SIAT 223-A1 Flamingo, the AISA I-11B "Vespa" the Brügger MB-2 "Colibri" and of a second PA-18 "Piper Cub".
 
 
EC-DAU Bü 131 & AISA I-11B "Vespa" © FPAC - DJR
 
A l'hangar del Taller-Escola lluia l'exposició d'aeronaus en curs de restauració AISA I-115 "Garrapata" la Macchi MB-308 i la Fairey T66 MkII Tipsy Nipper, recent arribada del Centre Aeri de Vilanova i La Geltrú.
 
El Taller-Escola © FPAC - DJR
 
En el hangar del Taller-Escuela lucía la exposición de aeronaves en curso de restauración AISA I-115 "Garrapata" , Macchi MB-308 Fairey T66 MkII Tipsy Nipper, esta última recién llegada del Centre Aeri de Vilanova y La Geltrú.
 
EC-BDS, EC-JBP, EC-JKM, EC-DAU © FPAC - DJR
 
 The Hangar of the Workshop-School showed three aircraft in process of restoration. The AISA I-115 "Garrapata" the Macchi MB-308 and the Fairey T66 MkII "Tipsy Nipper". The last one just arrived from the Vilanova i La Geltrú Centre Aeri workshop.
 
 
 
 
 
 
 
 

2015/02/20

EC-BDS Back on Flight

La Zlin Akrobat Z-526A està de nou als hangars de la FPAC a LELL, llesta per lluir en vol als PAC·OBERT de primavera.

Han calgut sis mesos per finalitzar la revisió general a Rosique Classics Aircraft, un temps excessiu però no infreqüent quan per raó de calendari cal fer l'overhaul de l'hèlix a l'unic taller autoritzat de tot el mon, a Xèquia.

Es una llàstima que amb un promig anual, en els últims sis anys, de catorze operacions que totalitzen sis hores i trenta cinc minuts de temps vol per any, aquesta aeronau històrica tingui que estar sotmesa a un programa de manteniment propi d'una aeronau acrobàtica en actiu.

La raó d'aquest disbarat econòmic i tècnic no es sino la malèvola combinació de l'aprofitament que fan dels reglaments de seguretat aeronàutica europea els hereus de la dubtosament privatitzada indústria soviètica de Xèquia i els criteris que aplica l'Autoritat de Seguretat Aeronàutica d'Espanya a les aeronaus Històriques.  

Uns hereus que gaudeixen d'una anòmala situació de monopoli, impossible d'evitar fins que les Autoritats de Seguretat Aeronàutica d'Espanya no tractin l'aviació històrica amb criteris d'utilització, desgast i condició de les màquines i mecanismes, com ho fan els seus homòlegs anglesos i francesos. 

França i el Regne Unit tenen una llarga tradició de protecció del patrimoni històric industrial actiu amb criteris pragmatics i de sostenibilitat.


2015-02-19 © FPAC-DJR


La Zlin Akrobat Z-526A está de nuevo en los hangares de la FPAC en LELL, lista para lucir en vuelo en los próximos PAC·OBERT de primavera.
Han sido necesarios seis meses para finalizar la revisión general en Rosique Classics Aircraft, un tiempo excesivo pero no infrecuente cuando por razón de calendario hay que hacer el overhaul de la hélice en el único taller autorizado de todo el mundo, en la República Checa.
Es una lástima que con un promedio anual, en los últimos seis años, de catorce operaciones que totalizan seis horas y treinta y cinco minutos de tiempo de vuelo por año, esta aeronave histórica tenga que estar sometida a un programa de mantenimiento propio de una aeronave acrobática en activo.
La razón de este disparate económico y técnico no es sino una malévola combinación del aprovechamiento que los herederos de la dudosamente privatizada industria de la Checoslovaquia soviética
hacen de los reglamentos de Seguridad Aeronáutica Europea y los criterios que aplica la Autoridad de Seguridad Aeronáutica de España a las Aeronaves Históricas.
La anómala situación de monopolio de dichos herederos resultará imposible evitar hasta que las Autoridades de Seguridad Aeronáutica de España no traten la aviación histórica con criterios de utilización, desgaste y condición de máquina y mecanismos, como hacen sus homólogos ingleses y franceses.
Francia y el Reino Unido tienen una larga tradición de protección del patrimonio histórico industrial activo con criterios pragmáticos y de sostenibilidad.

2014-04-27 PAC·OBERT © Joaquim Rodríguez - FPACThe Z-526A, Zlin Akrobat, is back to the FPAC hangars at LELL, ready to shine in flight at next spring PAC·OBERT exhibitions.

It took six months to complete the annual visit at Rosique Aircraft Classics workshop. A not too long  schedule when the overhaul of the propeller is due by calendar. Worldwide there's only an authorized workshop, at Czech Republic.
It's a pity that
this historic aircraft has to be subject of a maintenance program proper for an active aerobatics plane since over the last six years, its annual average operation figures show fourteen flights totalizing six hours and thirty five minutes of flight time per year.
The reason for this economic and technical
nonsense is the monopolistic use of the European airworthiness safety regulations by the heirs of doubtfully privatized industries in formerly soviet Czechoslovakia combined with Spain's airworthiness criteria for Heritage Aircraft.

Heirs that enjoy an abnormal monoploy, impossible to avoid until Spain's airworthiness safety authorities may adopt criteria of
use, wear and condition of machines and mechanisms for historical aviation as British and French couterparts do.  

France and the United Kingdom have a long tradition of protecting its operational industrial heritage with pragmatic and sustainable criteria.

2015/01/19

2015 / 01 / 15 & 16 Hanging Four Gliders in the CCA

2015/01/15 CCA © Jordi Rull - FPAC

Elevació de quatre Planadors al CCA
Amb la col·laboració econòmica de la Direccio de l'Aeroport de Barcelona que s'ha fet càrrec del cost del materials i de l'equipament, els Socis Benefactors Voluntaris de la FPAC van realitzar la maniobra d'elevació i fixació de quatre planadors penjats de l'estructura de la coberta deI CCA.

El CCA es l'edifici de l'Aeroport de Barcelona-El Prat on AENA deixa a la FPAC un taller dedicat a la restauració d'aeronaus clàssiques.

2015/01/15 CCA © Jordi Rull - FPAC

Elevación de cuatro Planeadores en el CCA


Con la colaboración económica de la Direccion del Aeropuerto de Barcelona que se ha hecho cargo del coste de los materiales y del equipamiento, los Socios Benefactores Voluntarios de la FPAC realizaron la maniobra de elevación y colgado de cuatro planeadores de la estructura de la cubierta deI CCA.

El CCA es el edificio del Aeropuerto de Barcelona-El Prat en el que AENA deja utilizar a la FPAC un taller dedicado a la restauración de aeronaves clásicas.2015/01/15 CCA © Jordi Rull - FPAC

Elevation of four gliders in the CCABenefactors Volunteer Members of the FPAC performed the maneuver of lifting and hanging four gliders from the roof structure of the CCA with the financial support of the Barcelona-El Prat Airport Management that carried on with the cost of materials and equipment.

The CCA is the building of the Barcelona-El Prat Airport where AENA is allowing the FPAC to use a workshop dedicated to the restoration of heritage aircraft.
2015/01/15 CCA © Jordi Rull - FPAC


La maniobra que durà dos dies sencers es va dur a terme sens cap incidència i amb seguretat. Els velers clàssics de la FPAC, restaurats durant 2014 que ara llueixen al CCA son:


La maniobra que duró dos días enteros se llevó a cabo sin incidencias y con seguridad. Los veleros clásicos de la FPAC, restaurados durante 2014, que ahora lucen en el CCA son:


The maneuver that lasted two whole days was carried out without incident and safely. The FPAC heritage gliders restored in 2014, now showing at CCA are:2015/01/15 CCA © Jordi Rull - FPACEC-BCN – Slingsby T45 “Swallow “cn 1488 – 1971

EC-BNU – Wassmer Aviation A36 “Fauvel” cn 151 – 1958

EC-CYU – Swidnik SZD-30 “Pirat” cn 07.19 – 1977

EC-GER – Wassmer Aviation WA-26 P “Spatz” cn 74 – 19722015/01/15 CCA © Jordi Rull - FPAC

Els treballs van començar el dijous 15 a les a les 08:00h, acabant a les 18:30h amb un periode d´una hora per dinar. L´activitat del dia 15 comprenía la preparació del material, presa de mides a terra, col·locació dels polipastos, moviment d´aeronaus a terra, elevació i subjecció del Pirat i presentació i pre-elevació del Swalow.


Josep Jover i Francesc Val - 2015/01/15 CCA © Jordi Rull - FPAC


Una feina ben feta! - Un trabajo bien hecho - A well done work!
Israel Moreira, Jose Antonio del Valle, Josep Jover, Francesc Val, Enric Pallarés
i Pedro Moreno - 2015/01/15 CCA © Jordi Rull - FPAC

El divendres dia 16 es va començar a les 09:30 i s'acabà la feïna a les 21:00h amb un periode d´una hora i mitja per dinar. La maniobra consistí en l'elevació i subjecció definitiva, del Swallow, del Squale i del Fauvel.


2015/01/16 CCA © Jordi Rull - FPAC

Los trabajos comenzaron el jueves 15 a las a las 08:00h, terminando a las 18:30h con un periodo de una hora para comer. La actividad del día 15 incluía la preparación del material, toma de medidas en el suelo, colocación de los polipastos, movimiento de aeronaves en tierra, elevación y sujeción del Pirat y presentación y pre-elevación del Swalow.2015/01/16 CCA © Jordi Rull - FPAC


El viernes 16 se empezó a las 09:30 y se acabó el trabajo a las 21:00h con un periodo de hora y media para comer. La maniobra consistió en la elevación y sujeción definitiva del Swallow, del Squale y del Fauvel.

2015/01/16 CCA © Jordi Rull - FPAC

Works began on Thursday the 15th at 08:00h, ending at 18:00h with a period of one hour for lunch. The activity of the day 15 included the preparation of the material, taking measurements on the ground, placing hoists, aircraft ground movement, lifting and securing the Pirat and presentation and pre-lifting of the Swalow.


2015/01/16 CCA © Jordi Rull - FPAC

On Friday 16th the work began at 09:30 and was finished at 21:00h with a break of an hour and a half for lunch and rest. The maneuver consisted in the elevation and final hanging of the Swallow, the Squale and the Fauvel.

2015/01/16 CCA © Jordi Rull - FPAC

La maniobra es va fer en els dos dies prevists tot i que requerí mes hores de les planejades. 
La desviació vingué de que que es tingueren que ajustar la majoria d'eslingues, cas per cas, a una llargada óptima i d'altra banda per que als voluntaris els calgué temps per familiaritzar-se amb la dinàmica de la plataforma elevadora. 
En la pràctica, els resultà tota una novetat, encara que pocs dies abans havien fet el preceptiu curs de formació en operació i seguretat d'aquest tipus de maquinària.
2015/01/16 CCA © Jordi Rull - FPAC

La maniobra requirió más horas de las planeadas pero se pudo realizar sin exceder los dos días previstos. 
La desviación se produjo porque hubo que ajustar la mayoría de eslingas, caso a caso, a su longitud óptima y porque los voluntarios necesitaron tiempo para familiarizarse con la dinámica operativa de la plataforma elevadora. 
Aunque pocos días antes habían hecho el preceptivo curso de formación en operación y seguridad de este tipo de maquinaria, en la práctica les resultó toda una novedad.

2015/01/16 CCA © Jordi Rull - FPAC

The maneuver required more hours than planned, however it could be finalized  within the two days provided.
The deviation came from the fact that most slings had to be adjust to an optimum lenght and because the volunteers needed time to get used to the the dynamics of the lift platform operation. 
Although few days before they attended the mandatory training course on the operation and safety of this type of machinery, in practice it was for them a novelty.
 


2015/01/16 CCA © Jordi Rull - FPAC

La tria de la plataforma que es tingué que llogar a Universal Plataformas Elevadoras resultà un encert doncs tot i que les mides eren prou reduides com per poder maniobrar bé entre els avions, l'equip de dos persones va poder treballar, des dels onze metres d'altura, còmodament i en bona coordinació amb la resta de l'equip de terra.


La elección de la plataforma que se alquiló a Universal Plataformas Elevadoras resultó un acierto pues aunque sus medidas eran bastante reducidas para poder maniobrar bien entre los aviones, el equipo de dos personas pudo trabajar cómodamente y en buena coordinación con el resto del equipo de tierra desde desde los más de once metros de altura.
2015/01/16 CCA © Jordi Rull - FPAC
The choice of the platform that was leased from Universal Lift Platforms proved to be a success because despite of its small dimensions, required to maneuver well between the planes, the onboard team of two people could work comfortably and in good coordination with the ground crew, located more than eleven meters away.

Dalt de la plataforma, el pes de l'activitat va caure en els SBV Israel Moreira i Francesc Val, ajudats per torns per els també SBV Josep Jover i Pedro Moreno. 
I a baix, l'equip de SBV a càrrec del moviment dels planadors i de orientar-los durant la seva elevació, va estar format per Enric Pallarés, Jordi Rull , Jose Antonio del Valle i també, turnant-se, per els SBV abans esmentats.2015/01/16 CCA © Jordi Rull - FPAC

En lo alto, el peso de la actividad estuvo a cargo de los SBV Israel Moreira y Francisco Val, ayudados por turnos por los también SBV Josep Jover y Pedro Moreno.


2015/01/16 CCA © Jordi Rull - FPAC


Y abajo, el equipo de SBV a cargo de mover los planeadores y de orientarlos durante su elevación, estuvo formado por Enric Pallarés, Jordi Rull, Jose Antonio del Valle y, turnándose, por los SBV ya mencionados.
2015/01/16 CCA © Jordi Rull - FPAC

Above, the weight of the activity was carried by the BVM Mr/s Israel Moreira and Francisco Val, supported on shifts by the BVM Mr/s Josep Jover and Pedro Moreno.


2015/01/16 CCA © Jordi Rull - FPAC

And below, the BVM in charge of moving the gliders and guide them during the elevation, was formed by Mr/s Enric Pallarés, Jordi Rull, Jose Antonio del Valle and by a half of the already mentioned VBM 
 


2015/01/16 CCA © Jordi Rull - FPAC


Un cop elevats els planadors, la visió de la sala d´exposició del CCA es força impactant.Una vez elevados todos los planeadores, la visión de la sala de exposición del CCA es impactante.Once the four gliders have been hung, the vision of the CCA showroom is shockingly great.

2015/01/16 CCA © Jordi Rull - FPAC