25/07/2014

FORMACIÓ DUAL - CURS TMA EASA A2 2014/10 - 2015/06 MATRÍCULA OBERTA

 

SE ABRE EL PERÍODO DE MATRÍCULA PARA EL CURSO DE FORMACIÓN DUAL 2014/10 - 2015/06 DE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DE AERONAVES Y DE PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN "CERTIFICADO EASA SUB-CATEGORÍA A2"

 

S'OBRE EL PERÍODE DE MATRÍCULA PER EL CURS DE DE FORMACIÓ DUAL 2014/10 - 2015/06 DE TÈCNIC DE MANTENIMENT D'AERONAUS I DE PREPARACIÓ PER L'EXÀMEN "CERTIFICADO EASA SUB CATEGORÍA A2"

 

2014/10 - 2015/06 AIRCRAFT MAINTENANCE TECHNICIAN DUAL TRAINING PROGRAM. PREPARATION FOR EASA CATEGORY A2 CERTIFICATE EXAM. INSCRIPTION IS OPEN.19/07/2014

FPAC & UNIVERSITAT

La col·laboració de la FPAC amb universitaris d'especialitats  aeronàutiques

 

FPAC & UNIVERSIDAD
La colaboración de la FPAC con universitarios de especialidades aeronáuticas

 

FPAC & UNIVERSITY
The FPAC cooperation with university students of aeronautical degrees
El Bell OH 13 H  de la FPAC està dipositat a la ETSEIA de Terrassa © FPAC-DJR

La FPAC ha vingut col·laborant amb la Universitat Politècnica de Catalunya amb la cessió en dipòsit d'un helicòpter Bell OH 13 H i d'una aeronau lleugera AISA I-115 a la Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial i Aeronàutica de Terrassa i d'un dels dos motors turbojet J79-GE15 del F-4 Phantom II de la FPAC al seu Campus de Castelldefels.

La FPAC ha venido colaborando con la Universidad Politécnica de Catalunya con la cesión en depósito de un helicóptero Bell OH 13 H y de una aeronave ligera AISA I-115 a la Escuela Técnica Superior de Ingenieria Industrial y Aeronáutica de Terrassa y de uno de los dos motores turbojet J79-GE15 del F-4 Phantom II de la FPAC en su Campus de  Castelldefels.

The FPAC has been cooperating with the Catalonia Politechnical University with a temporary deposit of an helicopter Bell OH 13 H and an AISA I-115 light aircraft at Terrassa Industrial and Aeronautical Engineering School, and of one of the two J79-GE15 turbojet engines of the FPAC F-4 Phantom II at its Castelldefels Campus.

 
Revisant les documentacions de les aeronaus © FPAC-DJR


Des d'aquest curs, la Fundació ha iniciat una nova línia de col·laboració amb els ensenyaments aeronàutics universitàris. Oferim l'oportunitat de realitzar com Soci Benefactor Voluntari el període de treball de pràctiques d'empresa a estudiants del Grau de Gestió Aeronàutica de la UAB i del d'Enginyeria de Vehicles Aeris i Aerspacials de la UPC.

Desde este curso, la Fundación ha iniciado una nueva línea de colaboración cn las enseñanzas universitarias aeronáuticas. Ofrecemos la oportunidad de realizar coo Socio Benefactor Voluntario el período de trabajo en prácticas de empresa a estudiantes del Grado de Gestión Aeronáutica de la UAB y del de Ingeniería de Vehículos Aéreos y Aerospaciales de la UPC.
 
Since this year, the Foundation has initiated a new line of cooperation to the syllabus of aeronautical degrees. We are offering curriculum internships to students of the UAB Degree on Aeronautics Management and of the UPC Degree on Aircraft and Aerospace Vehicles Engineering.

Estudiant un programa i controlant les despeses de manteniment © FPAC_DJR

Els estudiants en pràctiques estan col·laborant en els àmbits de control, gestió patrimonial, econòmica i tècnica de les operacions i dels programes de manteniment de les aeronaus en vol. Properament també s'iniciaràn en la planificació de projectes complexes de restauració.

Los estudiantes en pácticas estan colaborando en los ámbitos de control, gestión patrimonial, económica y técnica de las operacines y de los programas de mantenimiento de las aeronaves en vuelo. Próximamente tamién se iniciaran en la planificación de proyectos complejos de restauración.

The internship students are cooperating in activities of economic and technical control of the FPAC fleet operations and maintenance programs. Furthermore they will also collaborate in plannng of compex restoration projects.  


 http://pacvoluntari.blogspot.com,
enllaç a - enlace a - link to http://pacvoluntari.blogspot.com.es/

L'organització de la FPAC i l'inventari d'activitats en les que es necessita i s'agraeix la col·laboració de SB Voluntaris, especialment en aquests temps de penúria econòmica, es pot consultar a http://pacvoluntari.blogspot.com.

La organización y el inventario de actividades de la FPAC en las que se necesita y se agradece la colaboración de SBV, especialmente en estos tiempos de penuria econòmica, se puede consultar en http://pacvoluntari.blogspot.com.

At http://pacvoluntari.blogspot.com you can check the FPAC organization and the inventory of the activities where the cooperation of Volunteer Benefactors is needed and most welcomed, especially in these days of economic slowdown.

19/06/2014

CERDANYA AIRBORNE REVIVAL 2014

North American T-6 "TEXAN" (F-AZDU) © Toni Tejón - FPAC

 

Si la meteo ho permet, una selecció d'aeronaus històriques de la FPAC participarà al "Cerdanya Airborne Revival 2014". 

Un esdeveniment aeri i terrestre que els dissabte i diumenge 19 i 20 de Juliol reunirà als membres de diverses agrupacions de recreació histórica en torn de l'Aeròdrom de la Cerdanya (LECD).  

Us hi esperem!


 

Si la meteo lo permite, una selección de aeronaves históricas de la FPAC participará en el "Cerdanya Airborne Revival 2014" 

Un show terrestre y aéreo que el Sábado y Domingo 19 y 20 de Julio reunirá alrededor del Aeródromo de La Cerdanya (LECD) a los miembros de diversas asociaciones de recreación histórica . 

Allí les esperamos!

 


Weather permitting, a selection of FPAC historic aircraft will participate in the "Cerdanya Airborne Revival 2014". 

A ground and air show that on Saturday July 19th and Sunday July 20th will gather members of various associations of historical recreation around La Cerdanya Aerodrome (LECD)

We look forward meeting you there!

14/06/2014

PAC.OBERT 15 / 5 / 2014 CANCEL·LAT CANCELADO / CANCELLED

LA PREVISIÓ DE PLUJA DURANT TOT EL MATÍ DEL DIUMENGE ENS FA CANCEL·LAR LA CONVOCATÒRIA. ESPEREM RETROBAR-NOS EL PRIMER DIUMENGE DE SETEMBRE A LA EDICIÓ ESPECIAL DE PAC OBERT FESTA MAJOR DE SABADELL.

LA PREVISIÓN DE LLUVIA DURANTE TODA LA MAÑANA DEL DOMINGO NOS OBLIGA A CANCELAR LA CONVOCATORIA. ESPERAMOS ENCONTRARNOS DE NUEVO EL PRIMER DOMINGO DE SEPTIEMBRE EN LA EDICIÓN ESPECIAL DE PAC.OBERT FIESTA MAYOR DE SABADELL.

A RAINY MORNING WEATHER FORECAST COMPELLS US TO CANCEL THE FLYING HERITAGE SHOW. WE LOOK FORWARD MEETING YOU AT THE NEXT PAC.OBERT EDITION, THE "FESTA MAJOR DE SABADELL" SPECIAL, ON SUNDAY SEPTEMBER 7TH.


13/06/2014

GARDEN MUSEUM UPDATED RENDER NOU RENDER DEL JARDÍ MUSEU NUEVO RENDER DEL JARDÍN MUSEO

L'Enginyeria Miquel Llonch ens remet un nou render amb l'imatge que tindrà el Jardí Museu de la FPAC. Està previat iniciar les obres de construcció tant punt l'Ajuntament de Sabadell concedeixi la preceptiva llicència.La Ingenieria Miquel Llonch nos envía un nuevo render con la imagen que tendrá el Jardín Museo de a FPAC. Está previsto iniciar las obras de construcción en cuanto el Ayuntamiento de Sabadell coceda la preceptiva licencia de obras. Miquel Llonch engineering sends ua a new render representing the aerial view of the new FPAC Garden Museum. As soon as te Sabadell City Council issue the  preceptive Licence, the construction works will start.

11/06/2014

Aerial views of the Garden Museum Land Vistes aèries del terreny pel Jardí-Museu Vistas aéreas del solar para Jardín-Museo


10/6/2014 © FPAC-Ginés Hernández

En Ginés Hernández, Professor del Institut de Formació Professional Illa dels Banyols, de El Prat de Llobregat, i Tècnic Certificador de Manteniment d'Aeronaus ens remet una bona col·lecció d'imatges del terreny a on es construirà el Jardí-Museu tant aviat es rebi la llicència d'obres. 
Les imatges corresponen a la situació actual, deprès del condicionament superficial d'urgència consistent en la nivellació a pendents aptes per el estacionament d'aeronaus i el compactat del terreny.
El treball es va iniciar i acabar el passat mes d'abril. Per mes detalls de l'operació d'urgència veure la entrada del 23 d'abril "OBRES MUSEU - 4"

10/6/2014 © FPAC-Ginés Hernández

Don Ginés Hermández, Profesor del Instituto de Formación Profesional "Illa dels Banyols" (INSIB) de El Prat de LLobregat y Técnico Certificador de Mantenimiento de Aeronaves nos remite una buena colección de imágenes del terreno donde se construirá el Jardín-Museo en cuanto se reciba la licencia de obras. 
Las imágenes corresponden a la situación actual, después del condicionamiento superficial de urgencia que consistió en la nivelación a pendientes aptas para el estacionamiento de aeronaves y el compactado del terreno. 
El trabajo se inició y finalizó el pasado mes de Abril. Para mas detalles de la operación de urgencia ver la entrada del 23 de Abril "OBRES MUSEU - 4"


10/6/2014 © FPAC-Ginés Hernández

Mr. Ginés Hernández, Professor of the Professional Training Institute "Illa dels Banyols" (INSIB) from El Prat de Llobregat and Aircraft Maintenance Certification Mechanic sent us a complete collection of images taken when flying over the land where the FPAC Garden Museum will be built as soon as the City Council grants the woks compulsory permission. 
The images reflect the current situation, this is after the urgent  conditioninig of the ground surface. It consisted of a levelling and compaction of the soil to reach aircraft parking compatible slopes. 
The works were developped throughout April. You can see more details of the urgency operation by visiting this Blog April 23rd entry "OBRES MUSEU - 4"

10/6/2014 © FPAC-Ginés Hernández

09/06/2014

EVACUACIÓ FINAL DE VILADECANS 20/5 - 3/6 - 6/6

Descarregant vitrines al CCA © FPAC - F.VAL


Sota la direcció i intensiva dedicació d'en Francesc Val, i amb l'ajuda de l'Enric Pallarés, en Jordi Rull i en Pedro Moreno, tots ells Socis Benefactors Voluntaris de la FPAC, es van realitzar les últimes operacions d'evacuació dels magatzems que ens deixava ocupar AENA a Viladecans.

Descarregant la roda d'un B-747 © FPAC - F.VAL


El dimarts 20 de Maig per la tarda es van transportar cinc vitrines. Tres d'elles mólt pessants i delicades propietat d'AENA junt amb dues vitrines de la Fundació i múltiples panells per exposicións. Tot va quedar guardat al magatzem del CCA.Les restes de consoles del ATC Barcelona © FPAC - F.VAL


El dimarts 3 de Juny es va transportar a Sabadell material d'il·luminació, unes consoles de l'antic Centre de Control d'Area Terminal de Barcelona (ATC) de les que es conserven dues pantalles de radar, diversos monitors i un teclat del control. També es va transportar una roda de B-747, una estació radio balissa, una hèlix tripala, dues ales delta i diversos components rotables restaurats.

La caseta de control © FPAC - F.VALEl divendres 6 de Juny es van fer dos transports a Sabadell amb materials donats per AENA i procedents de la deconstrucció d'obres i senyalitzacions temporals del Pla Barcelona. El Pla Barcelona incloia la remodelació i construcció dels actuals edificis terminals de l'aeroport de Barcelona-El Prat. Lo mes voluminós va ser una caseta de control d'accés a l'aparcament temporal de vehicles.
Las vitrinas y paneles para exposiciones © FPAC - F.VAL
Bajo la dirección e intensiva dedicación de Francesc Val, apoyado por Enric Pallarés, Jordi Rull y Pedro Moreno, todos ellos Socios Benefactores Voluntarios de la FPAC, se realizaron las últimas operaciones de evacuación de los almacenes que nos dejaba ocupar AENA en Viladecans.El martes 20 de Mayo por la tarde se transportaron cinco vitrinas tres de ellas muy pesadas y delicadas propiedad de AENA junto con tres vitrinas de la Fundación y múltiples paneles para exposiciones. Todo quedó guardado en el almacén del CCA.


Los restos de las consolas del ATC Barcelona © FPAC - F.VALEl martes 3 de Junio se transportó a Sabadell material de iluminación, unas consolas del antiguo Centro de Control de Area Terminal de Barcelona (ATC) de las que se conservan dos pantallas de radar, varios monitores y un teclado de control. También se transportó una rueda de B-747, una estación radio baliza, una hélice tripala, dos alas delta y varios componentes rotables restaurados.

Materiales de deconstrucción del Plan Barcelona © FPAC - F.VAL


El viernes 6 de Junio se realizaron dos transportes a Sabadell con materiales donados por AENA y procedentes de la deconstrucción de obras y señalizaciones temporales del Plan Barcelona. El Plan Barcelona incluía la remodelación y construcción de los actuales edificios terminales del aeropuerto de Barcelona-El Prat. Lo más voluminoso fue una caseta de control de acceso al aparcamiento temporal de vehículos.

Los almacenes de Viladecans ya están vacíos © FPAC - F.VALThe last operations to evacuate the Viladecans warehouses that AENA allowed us to occupy were performed under the direction and intensive dedication of Mr Francis Val, supported by Mr/s Enric Pallares, Jordi Rull and Pedro Moreno, all Volunteer Benefactor members of the FPAC.On Tuesday May 20 five showcases and multiple exhibition panels were moved to the CCA. Three of them, belonging to AENA, were very heavy and delicate, they were stored at the CCA warehouse together with two showcases of the Foundation and the exhibition panels.


One of the Barcelona ATC consoles © FPAC - F.VAL


On Tuesday June 3 some consoles of the old Barcelona Terminal Area Control Center (ATC) that still include two radar screens, multiple monitors and a keyboard control were moved together with lighting equipment, a B747 wheel, a radio beacon station, a three-bladed propeller, two delta wings and several restored rotable engine components.


A former BCN signage post temporary stored on a LELL container © FPAC - F.VAL
The operation was completed on Friday June 6 with two transports carrying materials donated by AENA from the deconstruction of temporary installations and signage used during the Barcelona Plan development days. The Barcelona Plan included the construction and remodeling of the Barcelona-El Prat airport terminal buildings. The bulkiest one was a control booth of the temporary parking of vehicles.

The old BCN temporary parking checkpoint boot © FPAC - F.VAL