09/09/2014

PAC.OBERT 7/9/2014 REPORT

Esperant la posta en marxa dels avions del carrusel PAC.OBERT 7/9/2014 © DJR - FPAC


Més de 1250 persones visitaren el PAC.OBERT especial Festa Major de Sabadell


El Soci Benefactor Nº 417 va ser agraciat amb un vol* en aeronau clàssica de la FPAC. També van ser agraciats amb un vol en aeronau clàssica de la FPAC els Socis Benefactors Voluntaris Nº 469, 476 i 485

*Els vols tindran lloc durant el PAC.OBERT del proper 19 d'octubre. Per acordar l'hora de vol s'agrairà que els premiats contactin per correu electrònic amb OPERACIONS@FPAC.ORG

PAC.OBERT 7/9/2014 © Israel Moreira - FPAC

Más de 1250 personas visitaron el PAC.OBERT especial Festa Major de Sabadell


El Socio Benefactor Nº 417 fue agraciado con un vuelo* en aeronave clásica de la FPAC. También fueron agraciados con un vuelo en aeronave clásica de la FPAC los Socios Benefactores Voluntarios Nº 469, 476 y 485    

*Los vuelos tendrán lugar durante el PAC.OBERT del próximo 19 de Octubre. Para acordar la hora de vuelo se agradecerá que los premiados contacten por correo electrónico con OPERACIONS@FPAC.ORG

PAC.OBERT 7/9/2014 © Israel Moreira - FPAC

The PAC.OBERT special edition dedicated to the Sabadell Festa Major gathered more than 1250 visitors


PAC.OBERT 7/9/2014 © Israel Moreira - FPAC

La contínua afluència de públic, que ja feia cua mitja hora abans de les deu del matí, va desbordar la limitada disponibilitat de voluntaris de la FPAC.

Els vint i dos voluntaris van tindre que multiplicar-se per fer-se càrrec del desplegament logístic de tanques, moviment i assistència d'aeronaus, vigilància general i control d'entrada.

Les noves normes de control d'accés implantades per AENA que obliguen a pendre nota manualment del  nom, cognoms i DNI dels visitants s'ha demostrat, a més de feixuc i burocratitzat, totalment inadecuat per aquest tipus d'esdeveniment.

Mitja hora abans de les dues de la tarda, es va tindre que tancar l'accés a visitants i desviar-los a la terrassa de l'Aero Club Barcelona-Sabadell  per que AENA havia esgotat els adhesius identificadors de visitant. 

PAC.OBERT 7/9/2014 © Israel Moreira - FPAC

La contínua afluencia de público, que ya hacía cola media hora antes de las diez de la mañana desbordó la limitada disponibilidad de voluntarios de la FPAC.

Veintidos voluntarios tuvieron que multiplicarse para hacerse cargo del despliegue logístico de vallas, movimiento y asistencia de aeronaves, vigilancia general y control de entrada.

Las nuevas normas de control de acceso implantadas por AENA que obligan a tomar nota manualmente del nombre, apellidos y DNI de los visitantes se han demostrado, además de pesadas y burocráticas, totalmente inadecuadas para este tipo de evento.

Media hora antes de las dos de la tarde, se tuvo que cerrar el acceso a visitantes y desviarlos a la terraza del Aero Club Barcelona-Sabadell porque AENA había agotado el suministro de adhesivos de identificación de visitante.


 
PAC.OBERT 7/9/2014 © Israel Moreira - FPAC


The continuous influx of people, who was already lining half an hour before ten o'clock, overflowed the limited availability of  FPAC volunteers.

Twenty-two volunteers had to multiply to handle the deployment of fences, the aircraft movement and support, the general surveillance and the entry control.

The new access control rules implemented by AENA requiring manually take note of the name and ID of the visitors showed, on top of bureaucratic, totally inadequate for this type of event.

By half an hour before the visitors acceptance closing time, two in the afternoon, the people still lining at the entance check point, had to be diverted to the terrace of the Aero Club Barcelona-Sabadell since AENA had exhausted the availability of visitor identification stickers.


PAC.OBERT 7/9/2014 © Israel Moreira - FPAC

No obstant les dificultats logístiques, la col·laboració de set aeronaus de l'Aeroclub Barcelona-Sabadell, amb voluntaris que n'atengueren la visita a la cabina de tres, completà un bon matí aeronàutic i familiar. La rotació y cues de famílies amb nens i nenes que volien seure i retratar-se al lloc del pilot d'un avió va ser permanent, fins i tot un cop iniciat el carrusel. L'area de descans habilitada a l'hangar de la FPAC fou molt apreciada en un dia ben assoleiat.

PAC.OBERT 7/9/2014 © DJR - FPAC

No obstante las dificultades logísticas, la colaboración de siete aeronaves del Aeroclub Barcelona-Sabadell, con voluntarios que atendieron la visita a la cabina de tres, completó una buena mañana aeronáutica y familiar. La rotación y colas de familias con niños y niñas que querían sentarse y fotografiarse en la cabina de piloto fue permanente, incluso una vez iniciado el carrusel. El área de descanso habilitada en el hangar de la FPAC fué muy apreciada ya que el sol brilló de lo lindo..
 
PAC.OBERT 7/9/2014 © DJR - FPAC


Despite the logistical difficulties, the presence of seven aircraft of trhe Aeroclub Barcelona-Sabadell, with volunteers who attended the visit to the cockpit of three, completed a good aeronautics family morning. The lines and turnover of families with kids wishing to get a photo in the cockpìts was permanent, even once the flying carussel went on. On a very sunny day, the rest area conditoned within the FPAC hangar was very appreciated.  

PAC.OBERT 7/9/2014 © Joaquim Rodríguez - FPAC

 

Com es usual, en Quim Rodríguez ens ofereix una visió gràfica de l'inici i final de l'esdeveniment. Son els únics moments que li queden lliures per gaudir de la seva afició per la fotografia aeronàutica. Com Pilot Voluntari, en Quim es fa càrrec de l'organització i control de les operacions a terra de les aeronaus que participen al PAC.OBERT.

PAC.OBERT 7/9/2014 © Joaquim Rodríguez - FPAC


Como siempre, Quim Rodríguez nos ofrece una visión del inicio y final del evento. Son los únicos momentos que tiene libre para disfrutar de su afición por la fotografía aeronáutica. Quim, Piloto Voluntario de la FPAC, es el responsable de la organización y control de las operaciones en tierra de las aeronaves que participan en el PAC.OBERT.


PAC.OBERT 7/9/2014 © Joaquim Rodríguez - FPAC

 

As usual, Quim Rodriguez offers us a vision of the beginning and the end of the event. These are the sole moments left open for him to enjoy spotting. As a Volunteer Pilot, Quim undertakes the responsibility of organizing and controlling the ground operations of the PAC.OBERT aircraft.


PAC.OBERT 7/9/2014 © Joaquim Rodríguez - FPAC

PAC.OBERT 7/9/2014 © Joaquim Rodríguez - FPAC

PAC.OBERT 7/9/2014 © Joaquim Rodríguez - FPAC

PAC.OBERT 7/9/2014 © Joaquim Rodríguez - FPAC

PAC.OBERT 7/9/2014 © Joaquim Rodríguez - FPAC

PAC.OBERT 7/9/2014 © Joaquim Rodríguez - FPAC

PAC.OBERT 7/9/2014 © Joaquim Rodríguez - FPAC

PAC.OBERT 7/9/2014 © Joaquim Rodríguez - FPAC

PAC.OBERT 7/9/2014 © Joaquim Rodríguez - FPAC

PAC.OBERT 7/9/2014 © Joaquim Rodríguez - FPAC

PAC.OBERT 7/9/2014 © Joaquim Rodríguez - FPAC

PAC.OBERT 7/9/2014 © Joaquim Rodríguez - FPAC

PAC.OBERT 7/9/2014 © Joaquim Rodríguez - FPAC

PAC.OBERT 7/9/2014 © Joaquim Rodríguez - FPAC

PAC.OBERT 7/9/2014 © Joaquim Rodríguez - FPAC

PAC.OBERT 7/9/2014 © Joaquim Rodríguez - FPAC

PAC.OBERT 7/9/2014 © Joaquim Rodríguez - FPAC

PAC.OBERT 7/9/2014 © Joaquim Rodríguez - FPAC

PAC.OBERT 7/9/2014 © Joaquim Rodríguez - FPAC

Us esperem al proper PAC.OBERT, dissabte 27 de setembre de 10:00 a 14:00, per veure moltes de les aeronaus que participaran el diumenge 28 de Setembre a la Festa al Cel, l'exhibició aeronàutica que tindrà lloc al cel de les platges de Mataró de 11:00 a 15:00.

Trobareu mes informació sobre la "Festa al cel" a http://www.festaalcel.com


PAC.OBERT 7/9/2014 © Joaquim Rodríguez - FPAC

 

Os esperamos en el próximo PAC.OBERT, el Sábado 27 de Septiembre de 10:00 a 14:00, para ver muchas de las aeronaves que participarán el Domingo 28 de Septiembre en la "Festa al Cel". 

La exhibición aeronáutica "Festa al Cel" tendrá lugar sobre el cielo de las playas de Mataró de 11:00 a 15:00. 

Más información sobre la "Festa al Cel" en  http://www.festaalcel.com

 

PAC.OBERT 7/9/2014 © Joaquim Rodríguez - FPAC

 

See you in the next PAC.OBERT. It will take place on Saturday September 27th. from 10:00 to 14:00 at Sabadell airport.

You will be able to enjoy many of the aircraft taking part on Sunday's September 28th "Festa al Cel" Air Show planned from 11:00 to 15:00 on the skyline of Mataró beaches.

More information at  http://www.festaalcel.com


PAC.OBERT 7/9/2014 © Joaquim Rodríguez - FPAC 25/07/2014

FORMACIÓ DUAL - CURS TMA EASA A2 2014/10 - 2015/06 MATRÍCULA OBERTA

 

SE ABRE EL PERÍODO DE MATRÍCULA PARA EL CURSO DE FORMACIÓN DUAL 2014/10 - 2015/06 DE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DE AERONAVES Y DE PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN "CERTIFICADO EASA SUB-CATEGORÍA A2"

 

S'OBRE EL PERÍODE DE MATRÍCULA PER EL CURS DE DE FORMACIÓ DUAL 2014/10 - 2015/06 DE TÈCNIC DE MANTENIMENT D'AERONAUS I DE PREPARACIÓ PER L'EXÀMEN "CERTIFICADO EASA SUB CATEGORÍA A2"

 

2014/10 - 2015/06 AIRCRAFT MAINTENANCE TECHNICIAN DUAL TRAINING PROGRAM. PREPARATION FOR EASA CATEGORY A2 CERTIFICATE EXAM. INSCRIPTION IS OPEN.19/07/2014

FPAC & UNIVERSITAT

La col·laboració de la FPAC amb universitaris d'especialitats  aeronàutiques

 

FPAC & UNIVERSIDAD
La colaboración de la FPAC con universitarios de especialidades aeronáuticas

 

FPAC & UNIVERSITY
The FPAC cooperation with university students of aeronautical degrees
El Bell OH 13 H  de la FPAC està dipositat a la ETSEIA de Terrassa © FPAC-DJR

La FPAC ha vingut col·laborant amb la Universitat Politècnica de Catalunya amb la cessió en dipòsit d'un helicòpter Bell OH 13 H i d'una aeronau lleugera AISA I-115 a la Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial i Aeronàutica de Terrassa i d'un dels dos motors turbojet J79-GE15 del F-4 Phantom II de la FPAC al seu Campus de Castelldefels.

La FPAC ha venido colaborando con la Universidad Politécnica de Catalunya con la cesión en depósito de un helicóptero Bell OH 13 H y de una aeronave ligera AISA I-115 a la Escuela Técnica Superior de Ingenieria Industrial y Aeronáutica de Terrassa y de uno de los dos motores turbojet J79-GE15 del F-4 Phantom II de la FPAC en su Campus de  Castelldefels.

The FPAC has been cooperating with the Catalonia Politechnical University with a temporary deposit of an helicopter Bell OH 13 H and an AISA I-115 light aircraft at Terrassa Industrial and Aeronautical Engineering School, and of one of the two J79-GE15 turbojet engines of the FPAC F-4 Phantom II at its Castelldefels Campus.

 
Revisant les documentacions de les aeronaus © FPAC-DJR


Des d'aquest curs, la Fundació ha iniciat una nova línia de col·laboració amb els ensenyaments aeronàutics universitàris. Oferim l'oportunitat de realitzar com Soci Benefactor Voluntari el període de treball de pràctiques d'empresa a estudiants del Grau de Gestió Aeronàutica de la UAB i del d'Enginyeria de Vehicles Aeris i Aerspacials de la UPC.

Desde este curso, la Fundación ha iniciado una nueva línea de colaboración cn las enseñanzas universitarias aeronáuticas. Ofrecemos la oportunidad de realizar coo Socio Benefactor Voluntario el período de trabajo en prácticas de empresa a estudiantes del Grado de Gestión Aeronáutica de la UAB y del de Ingeniería de Vehículos Aéreos y Aerospaciales de la UPC.
 
Since this year, the Foundation has initiated a new line of cooperation to the syllabus of aeronautical degrees. We are offering curriculum internships to students of the UAB Degree on Aeronautics Management and of the UPC Degree on Aircraft and Aerospace Vehicles Engineering.

Estudiant un programa i controlant les despeses de manteniment © FPAC_DJR

Els estudiants en pràctiques estan col·laborant en els àmbits de control, gestió patrimonial, econòmica i tècnica de les operacions i dels programes de manteniment de les aeronaus en vol. Properament també s'iniciaràn en la planificació de projectes complexes de restauració.

Los estudiantes en pácticas estan colaborando en los ámbitos de control, gestión patrimonial, económica y técnica de las operacines y de los programas de mantenimiento de las aeronaves en vuelo. Próximamente tamién se iniciaran en la planificación de proyectos complejos de restauración.

The internship students are cooperating in activities of economic and technical control of the FPAC fleet operations and maintenance programs. Furthermore they will also collaborate in plannng of compex restoration projects.  


 http://pacvoluntari.blogspot.com,
enllaç a - enlace a - link to http://pacvoluntari.blogspot.com.es/

L'organització de la FPAC i l'inventari d'activitats en les que es necessita i s'agraeix la col·laboració de SB Voluntaris, especialment en aquests temps de penúria econòmica, es pot consultar a http://pacvoluntari.blogspot.com.

La organización y el inventario de actividades de la FPAC en las que se necesita y se agradece la colaboración de SBV, especialmente en estos tiempos de penuria econòmica, se puede consultar en http://pacvoluntari.blogspot.com.

At http://pacvoluntari.blogspot.com you can check the FPAC organization and the inventory of the activities where the cooperation of Volunteer Benefactors is needed and most welcomed, especially in these days of economic slowdown.

19/06/2014

CERDANYA AIRBORNE REVIVAL 2014

North American T-6 "TEXAN" (F-AZDU) © Toni Tejón - FPAC

 

Si la meteo ho permet, una selecció d'aeronaus històriques de la FPAC participarà al "Cerdanya Airborne Revival 2014". 

Un esdeveniment aeri i terrestre que els dissabte i diumenge 19 i 20 de Juliol reunirà als membres de diverses agrupacions de recreació histórica en torn de l'Aeròdrom de la Cerdanya (LECD).  

Us hi esperem!


 

Si la meteo lo permite, una selección de aeronaves históricas de la FPAC participará en el "Cerdanya Airborne Revival 2014" 

Un show terrestre y aéreo que el Sábado y Domingo 19 y 20 de Julio reunirá alrededor del Aeródromo de La Cerdanya (LECD) a los miembros de diversas asociaciones de recreación histórica . 

Allí les esperamos!

 


Weather permitting, a selection of FPAC historic aircraft will participate in the "Cerdanya Airborne Revival 2014". 

A ground and air show that on Saturday July 19th and Sunday July 20th will gather members of various associations of historical recreation around La Cerdanya Aerodrome (LECD)

We look forward meeting you there!

14/06/2014

PAC.OBERT 15 / 5 / 2014 CANCEL·LAT CANCELADO / CANCELLED

LA PREVISIÓ DE PLUJA DURANT TOT EL MATÍ DEL DIUMENGE ENS FA CANCEL·LAR LA CONVOCATÒRIA. ESPEREM RETROBAR-NOS EL PRIMER DIUMENGE DE SETEMBRE A LA EDICIÓ ESPECIAL DE PAC OBERT FESTA MAJOR DE SABADELL.

LA PREVISIÓN DE LLUVIA DURANTE TODA LA MAÑANA DEL DOMINGO NOS OBLIGA A CANCELAR LA CONVOCATORIA. ESPERAMOS ENCONTRARNOS DE NUEVO EL PRIMER DOMINGO DE SEPTIEMBRE EN LA EDICIÓN ESPECIAL DE PAC.OBERT FIESTA MAYOR DE SABADELL.

A RAINY MORNING WEATHER FORECAST COMPELLS US TO CANCEL THE FLYING HERITAGE SHOW. WE LOOK FORWARD MEETING YOU AT THE NEXT PAC.OBERT EDITION, THE "FESTA MAJOR DE SABADELL" SPECIAL, ON SUNDAY SEPTEMBER 7TH.


13/06/2014

GARDEN MUSEUM UPDATED RENDER NOU RENDER DEL JARDÍ MUSEU NUEVO RENDER DEL JARDÍN MUSEO

L'Enginyeria Miquel Llonch ens remet un nou render amb l'imatge que tindrà el Jardí Museu de la FPAC. Està previat iniciar les obres de construcció tant punt l'Ajuntament de Sabadell concedeixi la preceptiva llicència.La Ingenieria Miquel Llonch nos envía un nuevo render con la imagen que tendrá el Jardín Museo de a FPAC. Está previsto iniciar las obras de construcción en cuanto el Ayuntamiento de Sabadell coceda la preceptiva licencia de obras. Miquel Llonch engineering sends ua a new render representing the aerial view of the new FPAC Garden Museum. As soon as te Sabadell City Council issue the  preceptive Licence, the construction works will start.

11/06/2014

Aerial views of the Garden Museum Land Vistes aèries del terreny pel Jardí-Museu Vistas aéreas del solar para Jardín-Museo


10/6/2014 © FPAC-Ginés Hernández

En Ginés Hernández, Professor del Institut de Formació Professional Illa dels Banyols, de El Prat de Llobregat, i Tècnic Certificador de Manteniment d'Aeronaus ens remet una bona col·lecció d'imatges del terreny a on es construirà el Jardí-Museu tant aviat es rebi la llicència d'obres. 
Les imatges corresponen a la situació actual, deprès del condicionament superficial d'urgència consistent en la nivellació a pendents aptes per el estacionament d'aeronaus i el compactat del terreny.
El treball es va iniciar i acabar el passat mes d'abril. Per mes detalls de l'operació d'urgència veure la entrada del 23 d'abril "OBRES MUSEU - 4"

10/6/2014 © FPAC-Ginés Hernández

Don Ginés Hermández, Profesor del Instituto de Formación Profesional "Illa dels Banyols" (INSIB) de El Prat de LLobregat y Técnico Certificador de Mantenimiento de Aeronaves nos remite una buena colección de imágenes del terreno donde se construirá el Jardín-Museo en cuanto se reciba la licencia de obras. 
Las imágenes corresponden a la situación actual, después del condicionamiento superficial de urgencia que consistió en la nivelación a pendientes aptas para el estacionamiento de aeronaves y el compactado del terreno. 
El trabajo se inició y finalizó el pasado mes de Abril. Para mas detalles de la operación de urgencia ver la entrada del 23 de Abril "OBRES MUSEU - 4"


10/6/2014 © FPAC-Ginés Hernández

Mr. Ginés Hernández, Professor of the Professional Training Institute "Illa dels Banyols" (INSIB) from El Prat de Llobregat and Aircraft Maintenance Certification Mechanic sent us a complete collection of images taken when flying over the land where the FPAC Garden Museum will be built as soon as the City Council grants the woks compulsory permission. 
The images reflect the current situation, this is after the urgent  conditioninig of the ground surface. It consisted of a levelling and compaction of the soil to reach aircraft parking compatible slopes. 
The works were developped throughout April. You can see more details of the urgency operation by visiting this Blog April 23rd entry "OBRES MUSEU - 4"

10/6/2014 © FPAC-Ginés Hernández