28/09/2014

PAC.OBERT 27/10/2014 FESTA AL CELLa cua va ser permanent fins passades les 13:00
©Cristòfol Jordà - FPAC

Més de 2.700 persones assisteixen a la jornada de portes obertes PAC.OBERT.

Els visitants pugueren disfrutar de ben a prop, de 10:00 a 14:00 a l'aeroport de Sabadell, passejant entre els helicòpters i avions mitjans que participaran demà diumenge a la Festa al Cel

Des de les 09:00 ja hi havia gent esperant. L'obertura es retardà mitja hora per retràs en l'estacionament d'alguns dels avions de la exhibició.

L'hangar de la FPAC es va tindre que tancar al públic perque l'obligatori registre de visitants, la logística d'entrada i el control de la integritat de les aeronaus requerí la dedicació de tots els voluntaris disponibles.

I més que ni haguessin hagut! Tothom hauria estat molt benvingut per col·laborar com voluntari de la FPAC.

A més del Texan i del Phantom, la flota de la FPAC va estar representada per las tres Bücker en exhibició estàtica. la Mentor en vol d'entrenament i el Super Saeta que va sobrevolar l'exhibició camí de l'entrenament sobre les platges de Mataró.

Tenint en compte que el dia 28 hi pot haver males condicione meteorológicas a l'aeroport de Reus, base del Super Saeta, acabat l'entrenament l'avió va aterrar a l'aeroport de Girona on passà la nit hangarat. 

Cap migdia la cua arrivaba mes enllà de l'Aeroclub, del Saeta
HA-200D i del T-33 de la FPAC  © Cristòfol Jordà - FPAC


Mas de 2.700 personas asisten a la jornada de puertas abiertas PAC.OBERT.

Los visitantes pudieron disfrutan desde muy cerca, en el aeropuerto de Sabadell, de 10:00 a 14:00 paseando entre los helicópteros y aviones de tamaño medio que participarán mañana Domingo 28 en la Festa al cel.

Desde las 09:00 había público esperando. La a pertura se tratrasó una media hora por la llegada tardía al estacionamiento de algunos aviones participantes.

El hangar de la FPAC tuvo que permanecer cerrado al público porque el obligatorio registro de visitantes, la logística de entrada y el control de la integridad de las aeronaves requirió la dedicación de todos los voluntarios disponibles.

Como hubo que multiplicarse, más voluntarios hubiesen sido mas que bienvenidos!  

Además del Texan y del Phantom, la flota de la FPAC estuvo representada por las tres Bücker en exhibición estática, la Mentor en vuelo de entrenamiento y el Super Saeta que sobrevoló la exhibición, en ruta a la costa de Mataró sobre la que realizó su entrenamiento.

Ante la mala previsión meteorológica para el dia 28 en el aeropuerto de Reus, base del Super Saeta, el avión aterrizó en el aeropuerto de Girona donde quedó hangarado.


También fueron permanentes las colas de familias con niños para
visitar las cabinas del Phantom y del Texan  ©  Cristòfol Jordà - FPAC
   

Las tres Bücker de la FPAC  también fueron centro de
atracción familiar©  Cristòfol Jordà - FPAC

More than 2.700 attendants enjoyed at Sabadell airport the PAC.OBERT "open aprons" day. 

All helicopters and almost all medium-small airplanes that will participate on the Sunday's 28th Festa al Cel airshow were stationed at a visitors reach on the PAC.OBERT grounds.

Since 09:00 visitors lined patiently awaiting for the opening. It had to be delayed by half an hour due to the late arrival at the apron of some aircraft.

The FPAC workshop-school hangar had to remaine closed since all volunteers were required to register and attend the visitors as well as for taking care of the aircraft integrity and the logistic of visitors.

Since they had to multiply themselves, more volunteers would have been welcomed!


Long queues of families with kids to visit the Phantom and the Texan cockpits
were  as is usual in regular PAC.OBERT ©  Cristòfol Jordà - FPAC

Although the FPAC hangar opened the doors ©  Cristòfol Jordà - FPAC21/09/2014

FESTA AL CEL 2014 & PAC.OBERT

Vista aèria de Mataró - Vista aérea de Mataró - Mataró airview

Després d'un any d'interrupció forçosa, el proper diumenge 28 de setembre es cel·lebrarà de nou la Festa al Cel.

Aquest cop, l'exhibició aeronàutica es realitzarà sobre el front marítim de Mataró, ciutat situada a 32Km al nord-est de Barcelona.

El dissabte 27, de 10:00 a 14:00 la FPAC i l'Aeroclub Barelona-Sabadell organitzarán un matí de portes obertes PAC.OBERT FESTA AL CEL per que els visitants puguin veure de prop una sel·lecció de les aeronaus que participaran a l'exhibició del diumenge.

Els Pilots Voluntaris de la FPAC participaran a la Festa al Cel amb una selecció de la col·lecció d'aeronaus històriques.

A continuació reproduim els detalls operatius de l'exhibició a data 16 de Setembre.

Podeu trobar la informació mes actualitzada de la Festa al Cel a

Localització dels Punts de Referèmcia:  Centre de Coordinació Operativa i Marcació de la Línea de Seguretat


Después de un año de interrupción forzosa, el próximo Domingo 28 de septiembre se celebrará de nuevo la “Festa al Cel”.

Esta vez, la exhibición aérea se realizará sobre el frente marítimo de Mataró, ciudad situada a 32km al noreste de Barcelona.

El Sábado 27, de 10:00 a 14:00 la FPAC y el Aeroclub Barelona-Sabadell organiza una mañana de puertas abiertas PAC.OBERT FESTA AL CEL para que los visitantes puedan ver de cerca una selección de las aeronaves que participarán en la exhibición del domingo .

Los Pilotos Voluntarios de la FPAC participaran en la Festa al Cel con una selección de aeronaves históricas de la colección.

A continuación reproducimos los detalles operativos de la exhibición a fecha 16 de Septiembre.

Puede encontrar la información más actualizada de la Festa al Cel en

Exhibition Flyover Line


On Sunday 28th September, the “Festa al Cel” Airshow is coming back after the 2013 forced blackout.

This time the airshow will take place on the waterfront of Mataró, a city located 32km northeast of Barcelona.

On Saturday 28th from 10:00 to 14:00 the FPAC and the Barcelona-Sabadell Aeroclub will organize at Sabadell Airport an open doors morning "PAC.OBERT FESTA AL CEL" to allow visitors to closely observe a selection of aircraft participating in Sunday's airshow.

The FPAC Volunteer Pilots will participate in the Festa al Cel with a selection of the heritage aircraft collection.

The following are the operational details of the Festa al Cel as of September 16th. You can check the latest information at www. festaalcel.com

Display Area


09/09/2014

PAC.OBERT 7/9/2014 REPORT

Esperant la posta en marxa dels avions del carrusel PAC.OBERT 7/9/2014 © DJR - FPAC


Més de 1250 persones visitaren el PAC.OBERT especial Festa Major de Sabadell


El Soci Benefactor Nº 417 va ser agraciat amb un vol* en aeronau clàssica de la FPAC. També van ser agraciats amb un vol en aeronau clàssica de la FPAC els Socis Benefactors Voluntaris Nº 469, 476 i 485

*Els vols tindran lloc durant el PAC.OBERT del proper 19 d'octubre. Per acordar l'hora de vol s'agrairà que els premiats contactin per correu electrònic amb OPERACIONS@FPAC.ORG

PAC.OBERT 7/9/2014 © Israel Moreira - FPAC

Más de 1250 personas visitaron el PAC.OBERT especial Festa Major de Sabadell


El Socio Benefactor Nº 417 fue agraciado con un vuelo* en aeronave clásica de la FPAC. También fueron agraciados con un vuelo en aeronave clásica de la FPAC los Socios Benefactores Voluntarios Nº 469, 476 y 485    

*Los vuelos tendrán lugar durante el PAC.OBERT del próximo 19 de Octubre. Para acordar la hora de vuelo se agradecerá que los premiados contacten por correo electrónico con OPERACIONS@FPAC.ORG

PAC.OBERT 7/9/2014 © Israel Moreira - FPAC

The PAC.OBERT special edition dedicated to the Sabadell Festa Major gathered more than 1250 visitors


PAC.OBERT 7/9/2014 © Israel Moreira - FPAC

La contínua afluència de públic, que ja feia cua mitja hora abans de les deu del matí, va desbordar la limitada disponibilitat de voluntaris de la FPAC.

Els vint i dos voluntaris van tindre que multiplicar-se per fer-se càrrec del desplegament logístic de tanques, moviment i assistència d'aeronaus, vigilància general i control d'entrada.

Les noves normes de control d'accés implantades per AENA que obliguen a pendre nota manualment del  nom, cognoms i DNI dels visitants s'ha demostrat, a més de feixuc i burocratitzat, totalment inadecuat per aquest tipus d'esdeveniment.

Mitja hora abans de les dues de la tarda, es va tindre que tancar l'accés a visitants i desviar-los a la terrassa de l'Aero Club Barcelona-Sabadell  per que AENA havia esgotat els adhesius identificadors de visitant. 

PAC.OBERT 7/9/2014 © Israel Moreira - FPAC

La contínua afluencia de público, que ya hacía cola media hora antes de las diez de la mañana desbordó la limitada disponibilidad de voluntarios de la FPAC.

Veintidos voluntarios tuvieron que multiplicarse para hacerse cargo del despliegue logístico de vallas, movimiento y asistencia de aeronaves, vigilancia general y control de entrada.

Las nuevas normas de control de acceso implantadas por AENA que obligan a tomar nota manualmente del nombre, apellidos y DNI de los visitantes se han demostrado, además de pesadas y burocráticas, totalmente inadecuadas para este tipo de evento.

Media hora antes de las dos de la tarde, se tuvo que cerrar el acceso a visitantes y desviarlos a la terraza del Aero Club Barcelona-Sabadell porque AENA había agotado el suministro de adhesivos de identificación de visitante.


 
PAC.OBERT 7/9/2014 © Israel Moreira - FPAC


The continuous influx of people, who was already lining half an hour before ten o'clock, overflowed the limited availability of  FPAC volunteers.

Twenty-two volunteers had to multiply to handle the deployment of fences, the aircraft movement and support, the general surveillance and the entry control.

The new access control rules implemented by AENA requiring manually take note of the name and ID of the visitors showed, on top of bureaucratic, totally inadequate for this type of event.

By half an hour before the visitors acceptance closing time, two in the afternoon, the people still lining at the entance check point, had to be diverted to the terrace of the Aero Club Barcelona-Sabadell since AENA had exhausted the availability of visitor identification stickers.


PAC.OBERT 7/9/2014 © Israel Moreira - FPAC

No obstant les dificultats logístiques, la col·laboració de set aeronaus de l'Aeroclub Barcelona-Sabadell, amb voluntaris que n'atengueren la visita a la cabina de tres, completà un bon matí aeronàutic i familiar. La rotació y cues de famílies amb nens i nenes que volien seure i retratar-se al lloc del pilot d'un avió va ser permanent, fins i tot un cop iniciat el carrusel. L'area de descans habilitada a l'hangar de la FPAC fou molt apreciada en un dia ben assoleiat.

PAC.OBERT 7/9/2014 © DJR - FPAC

No obstante las dificultades logísticas, la colaboración de siete aeronaves del Aeroclub Barcelona-Sabadell, con voluntarios que atendieron la visita a la cabina de tres, completó una buena mañana aeronáutica y familiar. La rotación y colas de familias con niños y niñas que querían sentarse y fotografiarse en la cabina de piloto fue permanente, incluso una vez iniciado el carrusel. El área de descanso habilitada en el hangar de la FPAC fué muy apreciada ya que el sol brilló de lo lindo..
 
PAC.OBERT 7/9/2014 © DJR - FPAC


Despite the logistical difficulties, the presence of seven aircraft of trhe Aeroclub Barcelona-Sabadell, with volunteers who attended the visit to the cockpit of three, completed a good aeronautics family morning. The lines and turnover of families with kids wishing to get a photo in the cockpìts was permanent, even once the flying carussel went on. On a very sunny day, the rest area conditoned within the FPAC hangar was very appreciated.  

PAC.OBERT 7/9/2014 © Joaquim Rodríguez - FPAC

 

Com es usual, en Quim Rodríguez ens ofereix una visió gràfica de l'inici i final de l'esdeveniment. Son els únics moments que li queden lliures per gaudir de la seva afició per la fotografia aeronàutica. Com Pilot Voluntari, en Quim es fa càrrec de l'organització i control de les operacions a terra de les aeronaus que participen al PAC.OBERT.

PAC.OBERT 7/9/2014 © Joaquim Rodríguez - FPAC


Como siempre, Quim Rodríguez nos ofrece una visión del inicio y final del evento. Son los únicos momentos que tiene libre para disfrutar de su afición por la fotografía aeronáutica. Quim, Piloto Voluntario de la FPAC, es el responsable de la organización y control de las operaciones en tierra de las aeronaves que participan en el PAC.OBERT.


PAC.OBERT 7/9/2014 © Joaquim Rodríguez - FPAC

 

As usual, Quim Rodriguez offers us a vision of the beginning and the end of the event. These are the sole moments left open for him to enjoy spotting. As a Volunteer Pilot, Quim undertakes the responsibility of organizing and controlling the ground operations of the PAC.OBERT aircraft.


PAC.OBERT 7/9/2014 © Joaquim Rodríguez - FPAC

PAC.OBERT 7/9/2014 © Joaquim Rodríguez - FPAC

PAC.OBERT 7/9/2014 © Joaquim Rodríguez - FPAC

PAC.OBERT 7/9/2014 © Joaquim Rodríguez - FPAC

PAC.OBERT 7/9/2014 © Joaquim Rodríguez - FPAC

PAC.OBERT 7/9/2014 © Joaquim Rodríguez - FPAC

PAC.OBERT 7/9/2014 © Joaquim Rodríguez - FPAC

PAC.OBERT 7/9/2014 © Joaquim Rodríguez - FPAC

PAC.OBERT 7/9/2014 © Joaquim Rodríguez - FPAC

PAC.OBERT 7/9/2014 © Joaquim Rodríguez - FPAC

PAC.OBERT 7/9/2014 © Joaquim Rodríguez - FPAC

PAC.OBERT 7/9/2014 © Joaquim Rodríguez - FPAC

PAC.OBERT 7/9/2014 © Joaquim Rodríguez - FPAC

PAC.OBERT 7/9/2014 © Joaquim Rodríguez - FPAC

PAC.OBERT 7/9/2014 © Joaquim Rodríguez - FPAC

PAC.OBERT 7/9/2014 © Joaquim Rodríguez - FPAC

PAC.OBERT 7/9/2014 © Joaquim Rodríguez - FPAC

PAC.OBERT 7/9/2014 © Joaquim Rodríguez - FPAC

PAC.OBERT 7/9/2014 © Joaquim Rodríguez - FPAC

Us esperem al proper PAC.OBERT, dissabte 27 de setembre de 10:00 a 14:00, per veure moltes de les aeronaus que participaran el diumenge 28 de Setembre a la Festa al Cel, l'exhibició aeronàutica que tindrà lloc al cel de les platges de Mataró de 11:00 a 15:00.

Trobareu mes informació sobre la "Festa al cel" a http://www.festaalcel.com


PAC.OBERT 7/9/2014 © Joaquim Rodríguez - FPAC

 

Os esperamos en el próximo PAC.OBERT, el Sábado 27 de Septiembre de 10:00 a 14:00, para ver muchas de las aeronaves que participarán el Domingo 28 de Septiembre en la "Festa al Cel". 

La exhibición aeronáutica "Festa al Cel" tendrá lugar sobre el cielo de las playas de Mataró de 11:00 a 15:00. 

Más información sobre la "Festa al Cel" en  http://www.festaalcel.com

 

PAC.OBERT 7/9/2014 © Joaquim Rodríguez - FPAC

 

See you in the next PAC.OBERT. It will take place on Saturday September 27th. from 10:00 to 14:00 at Sabadell airport.

You will be able to enjoy many of the aircraft taking part on Sunday's September 28th "Festa al Cel" Air Show planned from 11:00 to 15:00 on the skyline of Mataró beaches.

More information at  http://www.festaalcel.com


PAC.OBERT 7/9/2014 © Joaquim Rodríguez - FPAC 25/07/2014

FORMACIÓ DUAL - CURS TMA EASA A2 2014/10 - 2015/06 MATRÍCULA OBERTA

 

SE ABRE EL PERÍODO DE MATRÍCULA PARA EL CURSO DE FORMACIÓN DUAL 2014/10 - 2015/06 DE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DE AERONAVES Y DE PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN "CERTIFICADO EASA SUB-CATEGORÍA A2"

 

S'OBRE EL PERÍODE DE MATRÍCULA PER EL CURS DE DE FORMACIÓ DUAL 2014/10 - 2015/06 DE TÈCNIC DE MANTENIMENT D'AERONAUS I DE PREPARACIÓ PER L'EXÀMEN "CERTIFICADO EASA SUB CATEGORÍA A2"

 

2014/10 - 2015/06 AIRCRAFT MAINTENANCE TECHNICIAN DUAL TRAINING PROGRAM. PREPARATION FOR EASA CATEGORY A2 CERTIFICATE EXAM. INSCRIPTION IS OPEN.19/07/2014

FPAC & UNIVERSITAT

La col·laboració de la FPAC amb universitaris d'especialitats  aeronàutiques

 

FPAC & UNIVERSIDAD
La colaboración de la FPAC con universitarios de especialidades aeronáuticas

 

FPAC & UNIVERSITY
The FPAC cooperation with university students of aeronautical degrees
El Bell OH 13 H  de la FPAC està dipositat a la ETSEIA de Terrassa © FPAC-DJR

La FPAC ha vingut col·laborant amb la Universitat Politècnica de Catalunya amb la cessió en dipòsit d'un helicòpter Bell OH 13 H i d'una aeronau lleugera AISA I-115 a la Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial i Aeronàutica de Terrassa i d'un dels dos motors turbojet J79-GE15 del F-4 Phantom II de la FPAC al seu Campus de Castelldefels.

La FPAC ha venido colaborando con la Universidad Politécnica de Catalunya con la cesión en depósito de un helicóptero Bell OH 13 H y de una aeronave ligera AISA I-115 a la Escuela Técnica Superior de Ingenieria Industrial y Aeronáutica de Terrassa y de uno de los dos motores turbojet J79-GE15 del F-4 Phantom II de la FPAC en su Campus de  Castelldefels.

The FPAC has been cooperating with the Catalonia Politechnical University with a temporary deposit of an helicopter Bell OH 13 H and an AISA I-115 light aircraft at Terrassa Industrial and Aeronautical Engineering School, and of one of the two J79-GE15 turbojet engines of the FPAC F-4 Phantom II at its Castelldefels Campus.

 
Revisant les documentacions de les aeronaus © FPAC-DJR


Des d'aquest curs, la Fundació ha iniciat una nova línia de col·laboració amb els ensenyaments aeronàutics universitàris. Oferim l'oportunitat de realitzar com Soci Benefactor Voluntari el període de treball de pràctiques d'empresa a estudiants del Grau de Gestió Aeronàutica de la UAB i del d'Enginyeria de Vehicles Aeris i Aerspacials de la UPC.

Desde este curso, la Fundación ha iniciado una nueva línea de colaboración cn las enseñanzas universitarias aeronáuticas. Ofrecemos la oportunidad de realizar coo Socio Benefactor Voluntario el período de trabajo en prácticas de empresa a estudiantes del Grado de Gestión Aeronáutica de la UAB y del de Ingeniería de Vehículos Aéreos y Aerospaciales de la UPC.
 
Since this year, the Foundation has initiated a new line of cooperation to the syllabus of aeronautical degrees. We are offering curriculum internships to students of the UAB Degree on Aeronautics Management and of the UPC Degree on Aircraft and Aerospace Vehicles Engineering.

Estudiant un programa i controlant les despeses de manteniment © FPAC_DJR

Els estudiants en pràctiques estan col·laborant en els àmbits de control, gestió patrimonial, econòmica i tècnica de les operacions i dels programes de manteniment de les aeronaus en vol. Properament també s'iniciaràn en la planificació de projectes complexes de restauració.

Los estudiantes en pácticas estan colaborando en los ámbitos de control, gestión patrimonial, económica y técnica de las operacines y de los programas de mantenimiento de las aeronaves en vuelo. Próximamente tamién se iniciaran en la planificación de proyectos complejos de restauración.

The internship students are cooperating in activities of economic and technical control of the FPAC fleet operations and maintenance programs. Furthermore they will also collaborate in plannng of compex restoration projects.  


 http://pacvoluntari.blogspot.com,
enllaç a - enlace a - link to http://pacvoluntari.blogspot.com.es/

L'organització de la FPAC i l'inventari d'activitats en les que es necessita i s'agraeix la col·laboració de SB Voluntaris, especialment en aquests temps de penúria econòmica, es pot consultar a http://pacvoluntari.blogspot.com.

La organización y el inventario de actividades de la FPAC en las que se necesita y se agradece la colaboración de SBV, especialmente en estos tiempos de penuria econòmica, se puede consultar en http://pacvoluntari.blogspot.com.

At http://pacvoluntari.blogspot.com you can check the FPAC organization and the inventory of the activities where the cooperation of Volunteer Benefactors is needed and most welcomed, especially in these days of economic slowdown.